NRK Meny

PROTESTERER MOT NYE POLITIDISTRIKT:

Ordførere på Haugalandet protesterer mot politidirektoratets forslag til ny inndeling av Politi-Norge. For i fem av seks forslag er enten Karmøy eller Sunnhordland en utkant, skriver Haugesunds Avis. I juni reiser ordførerne i Karmøy og Haugesund til Oslo for å si sin mening. Ønsket deres er at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt skal bestå som et eget distrikt som i dag.