NRK Meny
Normal

Han venter på at en blå regjering skal fylle auditoriet

De private skolene forventer en blomstringstid dersom det blir regjeringsskifte etter valget.

Hva skjer med skolen i Rogaland om det blir regjeringsskifte?

Harald Dyngen, som er rektor ved Akademiet videregående skole i Sandnes, regner med å fylle auditoriet med nye elever om det blir regjeringsskifte

– Vi har plass til 300 flere elever, i morgen tidlig, hvis vi får lov til å bli en større skole.

Det sier Harald Dyngen, som er rektor ved Akademiet videregående skole i Sandnes.

– Her har vi en avdeling med ganske mange klasserom, store auditorier, som står klare til et eventuelt regjeringsskifte, sier han.

Vi ha alternativer til den offentlige skolen

De blå partiene er ikke fornøyde med tilstanden i norsk skole.

Høyre ønsker også at det skal finnes gode og likeverdige alternativer til den offentlige skolen.

Akademiet

Akademiet videregående skole vil gjerne vokse fra 274 til 580 elever.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er konklusjonen i Høyre sitt partiprogram. Fremskrittspartiet sier det på denne måten i sitt program:

Frp vil åpne for større grad av private aktører innen utdanningssystemet.

Begge partiene mener at det er behov for alternativer til den offentlige skolen. Her ser de ut til å være i takt med ganske mange elever og lærere i Rogaland.

Flere søker til private skoler

– Nå fikk vi avslag for syvende gang fra Utdanningsdirektoratet på å øke studiespesialisering med 180 elever, forteller Dyngen.

Han mener den rødgrønne regjeringen hemmer veksten i private skoler. Vekst har det imidlertid vært likevel.

De siste årene har andelen elever som velger private skoler økt kraftig i fylket. Det gjelder både i grunnskolen og videregående skole.

Offentlige og private skoler i Rogaland

 

Elever i offentlige
skoler i 2013

Elever i private
skoler 2013

Andel elever i
privatskole i 2012

Andelen elever i privatskole i 2007

Grunnskole

57 523

2285

3,9 prosent

2,1 prosent

Videregående

15 709

1815

10,4 prosent

8, 1 prosent

Hver tiende videregående-elev går på privat skole

Til sammen går det nå rundt 1800 flere elever i private skoler i Rogaland enn det som var tilfelle for fem år siden. Disse elevene fordeler seg på 17 grunnskoler og 12 videregående skoler i fylket.

På grunnskolenivå er vel halvparten av privatskolene i Rogaland kristne skoler. De andre er enten Steinerskoler, internasjonale skoler eller Montessori-skoler.

Svein Tuastad

Statsviter Svein Tuastad mener at risikoen for en klasseskole i Norge er oppblåst i den politiske debatten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Andelen elever på private videregående skoler i Rogaland er ganske mye høyere enn landsgjennomsnittet. I grunnskolen velger omtrent en like stor prosentandel av rogalandselevene private skoler som andelen i resten av Norge.

– Tror risikoen for klasseskole er oppblåst

– Det som Høyre, Frp, KrF og Venstre går inn for er ikke en privatskolesektor av britisk type, en klasseskole.

Det sier statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

– Risikoen for en mer klassedelt skole tror jeg er litt oppblåst i den politiske debatten, mener han.

Tuastad er sikker på at et regjeringsskifte vil føre til at det blir flere private skoler. Rektoren ved Akademiet forventer å få flere elever.

– Jeg tror at det blir mulighet for å få flere elever, slik at vi kan gå fra 274 i dag til 580 som vi egentlig ønsker, sier Harald Dyngen.