NRK Meny

PRIVATE KAN FÅ DELER AV DRIFTEN:

Flertallet i Fylkestinget vil at rådmannen skal utrede om det er nødvendig å konkurranseutsette deler av stabs- og støttefunksjonene. Dette gjelder kantinedriften, renhold i fylkeshuset og IKT-tjenester. Saken skal behandles på ny i desember. Ap, Av, Sp og en uavhengig politiker ville utsette saken. De frykter for dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.