NRK Meny
Normal

Presset til å bo på pasienthotell

Pasienter føler seg presset til å bo på pasienthotellet i Stavanger. Sykehuset innrømmer mild tvang.

Sykehushotell
Foto: NRK

Pasient Reidun Ljøen Vea sier hun ble satt opp mot en nyoperert pasient og måtte takke ja til hotellrom mot sin vilje.

På pasienthotellet ved Stavanger Universitetssjukehus har nyopererte følt seg utrygge og alene uten kontakt med hverken fagfolk og medpasienter.

- Det var mer frivillig tvang, sier Reidun Ljøen Vea. De sa at de ikke kunne presse oss over til hotellet, men hvis vi ikke ville flytte måtte en nyoperert ligge på gangen neste morgen. 

Reidun Ljøen Vea taler på vegne av flere medpasienter ved sykehuset.

Pasientombudet i Rogaland, Gro Bergfjord, sier det er uheldig at pasienter blir forsøkt presset fra sykehuset til pasienthotellet mot sin vilje.

- Hvis de setter pasienter opp mot hverandre slik, så må de endre på praksisen, for det er uheldig for pasientene, sier Bergfjord.

Målet med det nye pasienthotellet er å få ned pasienttallet på gangpasienter og samtidig gjøre det mer konfortabelt for pasienter som kan klare seg selv.  I dag er det barsel- og kirurgisk avdeling som sender flest pasienter til pasienthotellet. 

Innrømmer mild tvang

Kirurgisk oversykepleier, Anne Ree Jensen, innrømmer at de bruker mild tvang for å få pasienter til å flytte over til hotellrom.

- Vi ønsker ikke at pasientene skal oppfatte det som frivilling tvang, men i denne fasen når alt er så nytt, er det nok et mildt press fra oss for å få pasienter til å forstå at de vil få et bedre tilbud ved å gå til hotellet, sier Jensen

Pasienten har medbestemmelse

Bergfjord mener sykehuset må høre på pasientens ønske i hvert enkelt tilfelle.

- Pasienten har rett til å medvirke under behandlingen sin og hvis det er pasienter som føler at det å bli flyttet på hotell er helt feil, da må sykehuset ta hensyn til det, sier Bergfjord.