– Jeg tror vi skal komme frem til en løsning

Begge parter var fornøyde etter møtet mellom nordsjødykkerne og arbeidsministeren i dag.

Henning Haug og Robert Eriksson

leder for Offshoredykkerunionen Henning Haug (t.v.) og arbeidsminister Robert Eriksson møttes i dag for å komme frem til en endelig løsning for nordsjødykkerne.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

På møtet ble en endelig løsning på spørsmålet om statlig erstatning til nordsjødykkerne diskutert.

– Jeg sitter igjen med følelsen at det er gode muligheter til at vi skal komme frem til en løsning vi kan leve med, sier Henning Haug, leder for Offshoredykkerunionen, like etter møtet.

Dykkerne utførte helseskadelig arbeid i Nordsjøen fra 1960 til 1990-tallet, og i desember slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at dykkerne har krav på 67 000 kroner hver i oppreisning. Prosessen har tatt 15 år.

Løsning til sommeren

Nordsjødykkerne har med andre ord gått en lang vei for å komme til møtet med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp). Han satser på å få løst saken raskt.

– Vi har en sterk ambisjon om å få sluttført saken før sommeren. Vi ønsker å komme frem til en enighet, og endelig få satt et verdig punktum, sier Eriksson.

Han mener begge parter har god tro på at de skal klare det innen den satte tiden, det på tross av at arbeidsministeren fortsatt ikke hadde noe konkret tilbud å komme med i dag.

– Det er viktig for oss å få til en kompensasjon som viser anerkjennelse til den jobben dykkerne har gjort. Vi må komme tilbake til størrelsen på kompensasjonen, sier Eriksson.

– Må bli rettferdig behandlet

Prosessen er nå i gang, men dykkerne gir seg ikke før de føler de er rettferdig behandlet.

– Vi må ende opp med noe som gjør at vi kan si med hendene på hjertet til dykkerne, at dette synes vi er levelig, og dette kan vi akseptere, sier Haug.

For at denne saken kan få en sluttstrek, må noen viktige punkter være på plass.

– Vi må få en økonomisk kompensasjon, som vi finner rimelig. I tillegg må vi ha en anerkjennelse fra staten i en eller annen form, sier Haug.