Positive til Stavanger-Bergen-tog

Organisasjonen Norsk Bane, som arbeider for et nytt transportsystem med høyhastighetstog i Norge, støtter forslaget om tog mellom Stavanger og Bergen.

 

Illustrasjonsfoto
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

 

 Daglig leder Jørg Westermann i Norsk Bane mener en bane på denne strekningen har stort potensiale.  

- Vi er veldig glade for utspillet. Det understreker potensialet som ligger i høyhastighetsbaner i Norge, spesielt i den sterkt trafikkerte korridoren mellom Bergen og Stavanger.  

Trafikkgrunnlag

Westermann tror trafikkgrunnlaget er mer enn stort nok.  

- Hvis en ser det i sammenheng med et øst-vest-samband så er det absolutt grunnlag for mange avganger både med gods og med personer.  

Sparer godstrafikk

Norsk Bane jobber med et nytt tognett med høyhastighetstog her i landet. De er spesielt opptatt av å få godstrafikken over på tog. Med øst-vest-banen mener Westermann den foreslåtte Haukelibanen. Sammen kan de to banene ta godstrafikk tilsvarende 1000 trailere hver dag. Westermann tror på økt vekst for næringslivet.  

- For næringslivet vil et frakttilbud med tog selvfølgelig bety store innsparinger i frakttid og lavere fraktpriser. For samfunnet ellers er det jo en stor inntektsgevinst i og med at vi flytter tunge kjøretøy fra vei over til bane. Vi sparer asfaltslitasje og vi sparer mye av luftforurensingen fra lastebiltrafikken, sier Westermann.