Positiv til livssynsnøytrale seremonibygg

Kjetil Nordbø i Human-Etisk Forbund mener en bør bygge livssynsnøytrale seremonibygg, fremfor nye kirker. Nå får han støtte fra forskjellige miljøer.

Odd Kristian Reme

Odd Kristan Reme mener forslaget om livssynsnøytrale seremonibygg er spennende.

Foto: Andreas Molland / NRK

Kjetil Nordbø kaller planen om å bygge en ny kirke i Solakrossen til 90 millioner kroner for «ekstremt lite framtidsrettet».

Han hevder det er mer fornuftig å bygge livssynsnøytrale forsamlingslokaler og bygger det på at han mener færre tror på Gud i dag, og viser til at færre døper ungene og ønsker at kirken skal ta seg av bryllup og begravelser:

Dialogprest og daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Stavanger, Odd Kristian Reme, synes forslaget er interessant.

– Det er spennende tanker og ideer. Vi lever i et mangfoldssamfunn, og da er det viktig at vi hele veien søker etter hvordan vi kan legge til rette for mange forskjellige uttrykk, sier han.

Samtidig mener han det er viktig å være obs på hva en kan gjøre – og ikke.

– Dette er et spørsmål om dagens lovverk og kravene som stilles til kommunene om hva som kan bygges, sier han.

Viser til Sverige

Reme, som er utdannet prest og har bakgrunn fra politikk i Arbeiderpartiet, har sett på tilsvarende løsninger andre steder.

Han viser til et eksempel i en forstad til Stockholm, hvor det er rundt 40 prosent kristne og muslimer, og 20 prosent med andre livssyn.

Livssynsnøytralt lokale ved Sola kirke

Det livssynsnøytrale lokalet som ligger nær Sola kirke. Bygninga leies ut til personer som av en eller annen grunn ikke ønsker å holde seremonien sin inne i kirken.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Det de gjorde der, var å bygge en sal som var vigslet som kirkebygg og en sal som var vigslet som moské. Så hadde de et fellesareal mellom de to rommene som var til felles bruk for alle, sier han.

Han tror det er stort potensial for tilsvarende løsninger, innenfor samme bygningsstruktur.

– Det er et utrolig spennende konsept. Jeg tror en vil se denne type løsninger vokse frem i Europa fremover.

– Vil bidra til en bedre dialog

Sahfana M. Ali er muslim og Ap-politiker. Hun synes et forslag om å dele høres fornuftig ut.

Sahfana Mubarak Ali

Sahfana Mubarak Ali (Ap) er positiv til å samle flere livssyn under samme tak.

Foto: Mohammed Basefer

– Det er positivt at vi kan ha et bygg der vi kan samle ulike trossamfunn, forbund og forskjellig bakgrunn under samme tak. Jeg tenker at det vil kunne bidra til en bedre dialog mellom trossamfunnene, sier hun.

Hun mener det er en selvfølge at religionene skal få holde på sine symboler og identitet, samtidig som det burde være rom for å tenke fremtidsrettet.

– Det er et sekularisert samfunn vi lever i. Det å ha et bygg hvor alle kan samles, er ikke dumt, sier hun.