NRK Meny
Normal

Sandnes setter sin lit til Forus næringspark

Sandnes vil ta ut 45 millioner kroner i utbytte fra Forus Næringspark neste år. Det kom fram da flertallspartia i kommunen la fram sitt budsjett i formiddag.

Stanley Wirak og Pål Morten Borgli

Ordfører Stanley Wirak (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp) la fram sitt forslag til Sandnesbudsjett.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Forus Næringspark har en bokført kapital på hundrevis av millioner og vi eier 49 prosent av den, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Han er tydelig på at pengene ikke skal gå til drift, men har tro på at de får på plass de ekstra millionene:

– Vi forutsetter at vi snakker med de andre eierne, og får ut penger. Jeg forstår at andre kommuner også legger inn dette i sine budsjetter, sier han.

Har kuttet investeringer

– Risikoen er der fremdeles, men vi mener dette er realistisk budsjett, sier ordfører Stanley Wirak.

Han viser til at det kan blir tøft med den skatteinngangen som er lagt inn dersom utflatingen i regionene fortsetter, men viser til tegn på at det kan være i ferd med å snu.

– Det er lagt inn en økning på 4,2 milliarder i investeringer fra rådmannen. Vi har ikke råd til så store investeringer, og derfor har vi redusert det beløpet med 500 millioner, sier Wirak.

– Vi kutter i standard og utsetter noe. Det er f.eks. den ene skolen i Bogafjell-området. Vi bygger om Bogafjell skole først, og lager nye klasserom i gymsalen, og bygger ut Buggeland når det blir nødvendig, sier Wirak.

Høydepunkter fra budsjettet fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp:

Oppvekst:

 • Tidlig innsats i skolen styrkes med én million årlig, og økende til to millioner årlig i perioden.
 • Det settes av midler til skolefrukt på ungdomstrinnet.
 • Skolehelsetjenesten styrkes med seks millioner i perioden.
 • Tidlig innsats i barnehager prioriteres og videreføres med 3,5 millioner i perioden.

Levekår:

 • Drift på Riska BOAS legges inn i hele 2016.
 • Det settes av 7 millioner til å drifte Riskatun i 2015.
 • Foreldreinitiativet II fremskyndes.
 • Reduksjon i egenandel for dem som tjener mindre enn 4G for trygghetsalarm.
 • Kulturell spaserstokk legges inn.

Kultur og byutvikling:

 • Det settes i gang arbeid med gatenavn og husnummer til alle i Sandnes.
 • Kulturskolen styrkes med 4 millioner i perioden i tillegg til strategiplan som er bestilt for å redusere ventelistene ved kulturskolen.
 • Noe styrking av biblioteket.
 • Det settes av midler til mulighetsstudie for Ålgårdabanen.
 • Det bevilges en millioner til byarrangement.
 • Driftsbudsjettet styrkes blant annet gjennom noen omprioriteringer og utbytte fra Sandnes Tomteselskap og forventet utbytte fra Forus Næringspark.