Blir leder i næringskomiteen

Senterpartiets Geir Pollestad er utnevnt som leder i Stortingets næringskomite.

Geir Pollestad

Geir Pollestad var tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, men gikk i høst inn i sin første periode som valgt stortingsrepresentant. Han har tidligere vært vararepresentant.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tidligere statssekretær og nå stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, er utnevnt som nye leder i næringskomiteen på Stortinget.

Han tar dermed over for Marit Arnstad som nylig ble utnevnt til parlamentarisk leder i Senterpartiet. Pollestad har tidligere vært medlem av energi- og miljøkomiteen og av arbeids- og sosialkomiteen, men da som vararepresentant for Magnhild Meltveit Kleppa som var statsråd.

Viktig for Rogaland

Pollestad sier selv at han vil stå for et godt næringsliv i hele landet.

– Det er en viktig komite for Rogaland, og jeg vil stå for et mangfoldig og sterkt næringsliv i hele landet, sier den nyutnevnte lederen.

Fylkesleder for Senterpartiet i Rogaland, Bjarne Undheim er strålende fornøyd med at det er en rogalandspolitiker som tar over ledervervet i komiteen. Spesielt med tanke på jordbruksoppgjøret som snart kommer.

– Det er en god dag for Rogaland Senterparti når vi får lederen i en så viktig komité som næringskomiteen. Det kjem til å bli krevende uker for norske matprodusenter, men jeg er trygg på at Pollestad vil være en tydelig stemme mot regjeringen sin distrikts- og landbruksfiendtlige politikk. Det trengs, sier Undheim.