Langer ut mot ordføreren

KrF-politiker Øystein Stjern i Randaberg mener det politiske flertallet i kommunen ikke tør å ta tøffe valg.

Fortviler over politisk flertall

Øystein Stjern (KrF) mener flertallet i Randaberg gaper over for store investeringer.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Bør vi investere i ny skole eller er det sykehjem som bør prioriteres? Det har vært debatten i det politiske miljøet i Randaberg den siste tiden. Flertallspartiene klarer tydeligvis ikke å prioritere, og sier "ja takk, begge deler". Det sjokkerer meg.

Det sier KrF-politiker Øystein Stjern som er fortvilet over situasjonen, og viser skjemaer med grafer som viser høy lånegjeld for kommunen.

– Det bekymrer meg at kommunen får en så høy lånegjeld per innbygger. Flertallet nøyer seg ikke med ett prosjekt, men vil også starte på første byggetrinn av nye Vardheim sykehjem. Dette medfører i seg selv en lånegjeld på over 70.000 kroner per innbygger fordi man samtidig bygger skole, sier Stjern.

Hans parti vil heller utsette sykehjemmet i ett til to år, og prioritere skole i første omgang.

– Vi mener det er bedre å utsette ett av prosjektene, i stedet for å haste og igangsette begge to med en gang. Hastestarter vi nå vet vi ikke hva vi får eller når det er ferdig, sier Stjern.

Mener 2014 er et godt år å bygge

Bjørn Kahrs

Ordfører Bjørn Kahrs

Foto: Mari Friestad / NRK

Flertallet i Randaberg består av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Ordfører Bjørn Kahrs (H) er uenig med Stjern, og ser absolutt gevinsten av å starte på deler av nytt sykehjem, samtidig som Harestad skole får nye lokaler.

– Vi trenger et løft for begge deler. Ny skole er nødvendig, men det er også en utbygging av Vardheim sykehjem. Derfor vil vi starte på begge prosjekter, sier ordføreren.

Han mener det er gunstig å investere i nye bygg akkurat nå.

– Vi ser at det er ledig kapasitet på håndverkssiden og mulighetene for å bygge rimeligere er bedre nå. 2014 blir et godt år å investere i, sier han.

Raser over benkeforslag

Flertallspartienes budsjettforslag kom som et benkeforslag under den politiske behandlingen i høst. Det irriterer Stjern.

– Vi har jobbet med disse tunge investeringene i to år. Så kommer det et benkeforslag fra posisjonen som sier at nå skal det være som de vil. Og vi vet veldig lite hva dette forslaget innebærer. Kan det bety at resten av sykehjemmet blir utsatt i lang tid framover?, spør Stjern.

Han frykter også at sykehjemmet vil bli alfor dyrt, dersom det skal bygges over lang tid.

– Vi kan ikke risikere å gå på en smell som de gjorde med stupetårnet i Hamar, sier Stjern.

Tårnet i Hamar skulle koste 1,5 millioner kroner kan komme opp i 29 millioner kroner.

Lover detaljer på bordet

Kahrs vil ikke kalle forslaget for et benkeforslag.

– Dette er noe vi har jobbet med veldig lenge. Og jeg har vært tydelig på at vi ikke bør bruke store pengesummer på sykehjemmet nå, men heller ta første byggetrinn. Vi har en plan og vi skal legge fram alle detaljer nå som de økonomiske rammene er på plass, sier Kahrs.

Budsjettet for neste år skal behandles av kommunestyret i Randaberg, førstkommende torsdag.