Politisk streik 28.januar

Oppsummert

Mellom klokka 14 og 16 onsdag 28. januar 2015 vil fly, tog og busser stå. Barnehager, skoler og butikker blir stengt og sykehjem i hele fylket blir rammet. 100.000 fagorganiserte i Rogaland oppfordra til å delta i den politiske streiken.

  • DISSE BUSSRUTENE BLIR INNSTILT:

    Kolumbus må innstille en rekke bussavganger på grunn av den varslede streiken onsdag. I Nord-Rogaland blir samtlige ruter innstilt mellom klokka 14 og 16. Hvilke ruter som blir innstilt på Nord-Jæren og i Dalane kan du se her.

  • STREIK RAMMER TRAFIKKEN PÅ SOLA:

    Avinors medarbeidere på Stavanger Lufthavn på Sola deltar i den politiske streiken mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven onsdag. Lufthavnen vil være åpen for alle landinger, men det vil ikke foregå noen avganger i perioden mellom klokken 14:00 og 16:00,melder Avinor.

  • STREIK STANSER TOGENE:

    Alle tog vil stå stille i en time onsdag neste uke som følge av at LO, YS og Unio streiker mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven. All togtrafikk stoppes mellom klokken 15 og 16, melder NSB. Tog som kjører i dette tidsrommet, vil stanse og vente til streiken avsluttes klokken 16.