Vil ikke ha bevæpnet politi i Stavanger

Politimesteren i Stavanger, Hans Vik, vil ikke ha generelt bevæpnet politi slik politimestrene i de tre største byene vil. Han peker på at politiet bruker våpen i kun 0,15 prosent av de mest alvorlige oppdragene.

Politimester Hans Vik

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, mener terrorhendelsene i Europa og USA den siste tiden ikke taler for en generell bevæpning av politiet.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Spørsmålet er om samfunnsforholdene er endret slik at våpnene skal ut av skrinene i bilene og opp på hoftene til politifolkene. Jeg mener at samfunnsforholdene ikke er endret på den måten, og sier derfor nei til alminnelig bevæpning, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Han går dermed imot sine kolleger i de største byene i Norge. De vil ha en generell bevæpning av politiet blant annet på grunn av alle terrorhendelsene i Europa den siste tiden.

Vik tviler på at bevæpning hadde utgjort en forskjell i disse angrepene.

– Det karakteristiske ved disse hendelsene er at de er over på veldig kort tid, og spørsmålet blir da om våpen på hofta utgjør en forskjell. Det forutsetter også at politipatruljen er der når det skjer, sier Vik.

– Slik jeg bedømmer risikoen for terrorisme i Norge og i vårt distrikt, mener jeg den er så liten at jeg ikke ser at det er en begrunnelse for generell bevæpning, sier han.

Bruker sjelden våpen

Vik er altså enig med utvalget som har utredet om norsk politi skal bevæpnes.

I sitt høringssvar til utvalget viser politimesteren til en analyse gjort av Politidirektoratet der det går fram at politiet kun bevæpner seg i 0,15 prosent av oppdragene som blir kategorisert som hasteoppdrag – og som er de mest alvorlige.

– Det faktum at vi bruker våpen så sjelden taler i seg selv imot alminnelig bevæpning, sier Vik.

Politimesteren mener også at generell bevæpning kan skade politiets tillit i befolkningen.

– Det er svært verdifullt at politiet baserer seg på tillit i befolkningen framfor trusler om maktbruk og den type ting. Dette er ganske finstemte instrumenter som det er svært viktig å ta vare på. Et ubevæpna politi med våpen i bilene, det er et politi som med sin framtreden uttrykker at vi ikke ser trusler i alle dem vi møter, sier han.

– Bevæpning sparer liv

Flere av Hans Vik sine egne ansatte støtter imidlertid ikke hans syn på bevæpning.

– Mange av mine medlemmer tenker nå at tiden er moden for å bevæpne norsk politi, sier Erlend Bjørnestad, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt.

Han mener i motsetning til sin sjef at alle terrorhendelsene i Europa og USA den siste tiden taler for generell bevæpning.

Erlend Bjørnestad

Erlend Bjørnestad er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt. – Antall terrorhendelser utført med primitive virkemidler som håndvåpen, kniv og kjøretøy, har økt i omfang, sier han.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Det har vært hendelser de siste par årene der inngripen fra politi har spart menneskeliv. Se bare på hendelsen i New York. Etter å ha meiet ned flere uskyldige virrer gjerningsmannen ut i gata med en bag full av kniver, men han blir skutt umiddelbart av en politimann. Bevæpning dreier seg i ekstreme tilfeller om å kunne handle resolutt og raskt på en trussel, for å stanse ytterligere drapshandlinger, sier Bjørnestad.