Normal

Sandnes-politikerne vil ikke ha høyspentmaster i naturen

Bystyret i Sandes vil ikke ha en eneste mast når Lyse skal bygge ny kraftlinje mellom Forsand og Stavanger.

Kraftlinje

Bildet viser det eksisterende fjordspennet over Høgsfjorden ved Uburen. Det nordligste spennet (lengst til vestre på bildet) vil bli revet og erstattet med den nye forbindelsen.

Foto: Lyse

Stanley Wirak

Stanley Wirak.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det politiske flertallet i Sandnes stemte tirsdag for sjøkabel, ikke høyspentmaster i friområder, for Lyse sin planlagte kraftlinje fra Forsand til Stavanger.

Lyse vil bygge master, fordi det er billigere, og gir mer effektiv strømleveranse.

Tirsdag gikk alle stemmene, unntatt to fra Høyre, til forslaget om at kraftlinjen skal gå via sjøkabel. De lokale protestene har vært store, for et av alternativene er å bygge master over Riskalandet og Lutsivatnet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lyseløypa

Slik ser de ulike alternativene for kraftlinjen ut.

Foto: Lyse

– Det blir nok et dyrere prosjekt på denne måten, men for oss er de kostnadene viktige å ta. Dette har store konsekvenser for Sandnes, sier ordfører Stanley Wirak (Ap).

Ordføreren påpeker at områdene Lyse ønsker å sette opp mastene i, kan ødelegge naturområder folk i hele stavangerregionen bruker, og for en planlagt boligutbygging i Sandnes kommune.

– Utbyggingene er lagt her for å spare matjord på Jæren. Da kan vi ikke sette opp svære master midt inne i dette, sier han.

Til syvende og sist er det Olje- og energidepartementet som avgjør saken. Det vil si at selv om sandnespolitikerne har sagt nei, kan kraftlinjen bygges med luftspenn.