Politiet savner asyl-informasjon

Innen kort tid vil over 500 asylsøkere være innkvartert i akuttmottak på Haugalandet. Politistasjonssjef Edgar Mannes har fått vite lite om hva som er politiets oppgaver i den forbindelse.

Edgar Mannes

Politistasjonssjef Edgar Mannes i Haugesund forstår at situasjonen er ekstraordinær, men er en smule frustrert over mangelen på informasjon om politiets oppgave i forbindelse med akuttmottakene for asylsøkere.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Jo, det er frustrerende, sier politistasjonssjef Edgar Mannes i Haugesund.

178 asylsøkere er innkvartert på leilighetshotell i Haugesund og Kopervik, og hvilken dag som helst kommer det 350 til en brakkerigg i Vindafjord.

Men politiet i Haugesund har fått svært lite informasjon om hvordan en skal håndtere situasjonen rundt de to nyopprettede akuttmottakene.

Ekstraordinær situasjon

Samtidig forstår Mannes at situasjonen er vanskelig.

– Vi kan ikke la frustrasjonen gå ut over noen. Vi har spørsmål, og vi har utfordringer vi gjerne skulle hatt svar på, men vi må bare akseptere at situasjonen er så ekstraordinær at vi får informasjonen seinere enn vi normalt ville fått, sier han.

Og det er nettopp at de ikke riktig vet hva som blir politiets oppgaver som er, den største utfordringen akkurat nå.

– Normalt følges registrering og oppfølging av asylsøkere opp av Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet. I denne ekstraordinære situasjonen ser vi jo at de må utsette en del av de oppgavene de vanligvis gjør ved ankomst, og at de kan komme over på oss. Det kan jo ha konsekvenser for omdisponeringer vi må gjøre, sier han.

Brakkerigg i Vindafjord som skal bli asylmottak

350 asylsøkere kommer hvilken dag som helst til denne brakkeriggen i Ølensvåg. Haugesundspolitiet vet ennå ikke om de må overta oppgaver som skulle ha vært utført av andre instanser.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Opprettholde ro og orden

En viktig oppgave ellers er å opprettholde ro, orden og sikkerhet i og rundt akuttmottakene, og for det har politiet beredskapen på plass.

– Det gjelder både blant dem som bor på mottakene, og for den faste befolkningen. Foreløpig har vi ikke har noen særlige utfordringer rundt dette, men vi har iverksatt en del beredskapstiltak og etablert samarbeid med kommunene, sier Mannes

Politiet har også utarbeida trusselvurderinger med tanke på branner og andre angrep mot asylmottakene, slik man har sett i Sverige.