NRK Meny
Normal

–Snapchat-generasjonen ser ikke taxideling som en kriminell handling

Haxi-ledelsen vil gå rettens vei for å slå fast at det de gjør ikke omfattes ikke av yrketransportloven. Selskapet hevder de har 4000 sjåfører i Norge. Halvparten av disse er aktive i Stavanger-distriktet.

Alexander Soender

Alexander Soender er administrende direktør i Haxi.no. Han mener selskapets virksomhet ikke rammes av yrkestransportloven.

Foto: SADRIA

– Vi anbefaler at brukere nekter seg skyldige i brudd på yrketransportloven. Det er ulovlig å fremprovosere kriminalle handlinger, og yrketransportloven kan ikke brukes i forhold til tjenester som Haxi.

Det skriver Aleksander Soender i en epost til NRK. Han er administerende direktør og en av grunnleggerne av Haxi-selskapet.

Soender mener at Høyestrett er veldig klar på at politiet ikke kan fremprovosere kriminelle handlinger når det gjelder brudd på yrkestransportloven.

Les også: – Taxinæringen trenger en fornyelse

Les også: – Uber sine tjenester faller inn under pirattaxivirksomhet

– Slik det ser ut for oss, er det nettopp det som har skjedd. Dette nærmer seg økonomisk utpressing med en skjult politisk agenda, skriver Soender.

Fikk forelegg på 8000 kroner

Bakgrunnen er at politiet i Stavanger har foretatt flere aksjoner mot personer som kjører mot betaling og som er tilknyttet nettstedet Haxi.

En av de anmeldte sjåførene forteller til E24 at en politimann i sivil skal ha ha vært passasjer i hans bil i slutten av september i år.

Stian Eskeland

Politiadvokat Stian Eskeland mener politiet ikke har brukt ulovlige metoder i etterforskningen av Haxi-sjåførene.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Sjåføren sier han var i avhør i en og en halv time, og at han fikk tre måneders bruksforbud på bilen som ble brukt til kjøringen, pluss 8.000 kroner i forelegg.

– Vi har anmeldt flere sjåfører for å ha transportert personer mot vederlag og uten løyve. De er altså anmeldt etter yrkestransportloven. Fellesnevneren for disse sjåførene er at de har tilbudt tjenester gjennom Haxi.no sitt nettsted, eller Haxi-appen.

Det forteller politiadvokat Stian Eskeland.

Politiet avviser provokasjon

Politiadvokaten avviser at politiet har framprovosert kriminelle handlinger.

– Politiet mener at vi klart er innenfor regelverket når det gjelder metodebruken, sier Eskeland.

Politiadvokaten mener at påstandene om at politiet har fremprovosert kriminalitet får stå for Haxis talsperson sin egen regning.

Les også: - Haxi er ren pirattaxi

Les også: Taxiforbundet anmelder Haxi-sjåfør

– Vi har kartlagt nettsted, brukt spanere og samlet inn informasjon på andre måter, sier Eskeland.

Han opplyser at poltiet vil fortsette å ha oppmerksomhet rettet mot Haxi-virksomheten.

– Det er ikke utenkelig at vi kommer til å fortsette med etterforskning mot andre sjåfører enn de som er anmeldt nå, men jeg vil ikke gå konkret inn på hvilken metodebruk vi vil bruke i den anledning, sier Eskeland.

Lukket nettverk

Haxi-grunnleggeren mener at virksomheten til Haxi ikke rammes av yrkestransportloven.

– Yrketransportloven gjelder persontransport udbudt på offentlig sted. Haxi er en app og et lukket nettverk. Presedens i norsk rett sier at denne type nettverk ikke kan sidestilles med offentlig sted, sier Soender.

Haxi

Haxi-ledelsen argumenterer med at tilbudet deres fremmes på lukkede nettverk.

Han hevder at Haxi er blitt til for å hjelpe unge mennesker i utkantsområder, enten fordi det ikke finnes skikkelig drosjedekning, eller fordi ungdommene ikke har råd til å bruke taxi.

Haxi etterforskes

– Lovverket i yrkstransportloven er ganske klart. Dersom man transporterer personer mot vederlag, så må man ha løyve for det. Dersom man ikke har løyve for det, så er det straffbart etter yrkestransportloven, sier politiadvokat Eskeland.

Han mener at det ikke nødvendigvis bare er sjåførene som bryter loven.

– Etter yrkestransportloven at også medvirkning til ulovlig persontransport straffbart, sier Eskeland.

Politiadvokaten avviser og Haxi-ledelsen argumenter om at de ikke annonserer tilbudet sitt offentlig, men i et lukket nettverk.

Les også: Taxinæringen går sterkt ut mot Haxi

Les også: – Dette er uten tvil ulovlig virksomhet

– Det er anførsler som de må forklare seg om. Etter politiets oppfatning er dette klart i strid med yrkestransportloven. Da snakker jeg om sjåførene som er anmeldt, og ikke Haxi.no som selskap, men jeg kan bekrefte at Haxi.no er anmeldt av Norges Taxiforbund avdeling Rogaland, og at det er en aktiv etterforksning mot Haxi som selskap, sier Eskeland.

4000 sjåfører i Norge

Grunnleggeren forteller at Haxi i dag har 4000 sjåfører i Norge som er tilkoblet tjenesten gjenom selskapets nettsted og gratis apps til iPhone og Android. Halvparten av de 4000 sjåførene er aktive i Stavanger-området, men selskapet dekker hele Vestlandet.

Soender hevder at Haxi i dag ikke tjener penger på formidlingen av transport.

– I løpet av desember skal det innføres et betalingssystem slik at brukerne kan tilkoble betalingskort til sine profiler for å lette overføringer i nettverket, sier Haxi-grunderen.

Soender mener selskapt har suksess og viser til at Haxi-tjenesten har spredt seg til Sverige og Danmark. Årsaken mener Soender er at taxiselskapene de siste årene har redusert tallet på turer og biler, men økt prisene.

– En positiv løsning

– "Snapchat generationen" er vant til å dele alt mulig online og via smarttelefoner. De ser ikke transportdeling som en kriminell handling, men som en positiv løsning som minimerer ressursforbruket (flere personer i biler), reduserer ruskjøring, minsker vold og destruktiv oppførsel fordi de ikke kan komme seg hjem efter bytur i helgen, sier Soender.

Taxi raser mot Haxi

Haxi-ledelsen mener taxi-næringen i Norge er utdatert, ineffektivt, dyrt og overregulert.

Foto: Arne Olsen / NRK

Han beskriver Haxi som et løsningsforslag på dette «samfunnsproblemet».

–Vi har vært åpne for dialog fra første første dag. Fremsynte taxiselskaper i Oslo har benyttet seg av dette, og vi har vært i fin dialog med disse, sier Soender.

Haxi-ledelsen mener det er trist at denne dialogen nå skal havne i rettsapparatet.

– Vi er interesserte i å stanse denne destruktive hetsen mot vår innovative og fremtidsrettede tranportløsning. Det er bedrøvelig at man med foreldet lovgiving vil tvinge befolkningen til å bruke et utdatert, ineffektivt, dyrt og overregulert produkt, mener Soender.