Hopp til innhold

Politiets teori: Dronene skal skape frykt og usikkerhet

Politiet har fått inn et betydelig antall tips om uidentifiserte droner ved olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Politiet og Forsvaret samarbeider nå om etterforskningen.

Kystvaktskipet KV Sortland patruljerer foran Troll A

Kystvaktskipet KV Sortland patruljerer foran Troll A i Nordsjøen. Forsvaret er nå synlig til stede ved flere olje- og gassinstallasjoner etter observasjoner av ukjente droner.

Foto: Forsvaret

Etter at Sør-Vest politidistrikt startet etterforskingen av droneaktiviteten utenfor offshore-installasjoner i Nordsjøen, har det kommet inn mange meldinger om nye observasjoner.

– Tallet på innmeldte saker er betydelig større enn det som kommer frem i media. Så langt har vi gjort om lag 30 avhør av personer som mener å ha observert droner, sier Amund Revheim, som er leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Amund Preede Revheim for Nordsjø/Miljø i Sør-Vest politidistrikt

Amund Revheim, leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Revheim bekrefter overfor NRK at Forsvaret er koblet på etterforskningen. Forsvaret går videre med de observasjonene politiet mener er interessante.

– Vi har ikke patruljebiler vi kan sende ut til for eksempel Johan Sverdrup eller Trollfeltet. Vi må spille på de gode vennene vi har, og det gjelder også når vi skal gjøre mening ut av informasjonen vi innhenter, sier Revheim.

Han sier at etterforskningen deres primært handler om å kontrollere meldingene som har kommet inn.

Denne kontrollen har vist at noen av observasjonene sannsynligvis ikke er droner, men for eksempel Jupiter som lyste litt ekstra sterkt, eller lys fra et fartøy langt borte.

Forsvaret er nå synlig til stede ved olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen etter observasjoner av ukjente droner flere steder.

F-35 over Draugenfeltet
Foto: Forsvaret
Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse. Forsvarets er blant annet tilstede og patruljerer med styrker på land, i luften, på sjøen og under vann. Dette er Forsvarets bilder fra noen av oppdragene.

Politiet har flere teorier om dronene

I praksis betyr samarbeidet mellom politiet og Forsvaret at politiet oversender informasjon til Forsvaret, som hjelper politiet med analyser og svar på spørsmål. Men det er politiet som har politimyndighet på sokkelen.

Så langt er ingen personer mistenkt. Politiet gjør seg likevel tanker om hva eventuelle motiv kan være, dersom det viser seg at observasjonene er av droner.

En av politiets teorier er at motivet kan være å spre frykt.

– Dersom dette viser seg å være droner i utstrakt grad, er det gjort såpass åpenlyst at det er naturlig å tenke i den retningen. At motivet kan være å skape utrygghet og usikkerhet til hva dette faktisk er, sier Revheim.

Derfor sier han at politiet er bevisste sin rolle, og ikke ønsker å hausse opp situasjonen.

– Det er absolutt noe vi er bevisst på, og det har også innvirket på hvordan vi omtaler disse hendelsene i media. Vi ønsker ikke å bidra til å spre utrygghet og frykt rundt disse observasjonene.

Les også Her er det russiske «spionskipet» på tokt i Nordsjøen

Det russiske skipet Akademik B. Petrov i nærleiken av Gjøa-feltet

Undersøker gassrørledning

Etter det som er en mulig sabotasje av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, har sikkerhetsnivået blitt hevet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har også takket ja til utenlandsk tilstedeværelse på norsk sokkel.

Fredag skriver nyhetsbyrået Reuters (ekstern lenke) at Equinor har bedt om at oljeservicefartøyet Havila Subsea skal undersøke gassrørledningen Europipe 2.

Jostein Alendal i selskapet Reach Subsea, som opererer Havila Subsea, sier til Reuters at det er Equinor som har bedt om inspeksjonen. Equinor gjør inspeksjoner av gassrørledningen på vegne av operatøren Gassco, skriver NTB.

Equinor bekrefter overfor NRK at de har satt i gang tiltak knyttet til rørnettet, men vil ikke være mer konkrete.

– Vi gjør løpende vurderinger av risiko og mulige tiltak. Av sikringshensyn ønsker vi ikke å gå nærmere inn på våre tiltak, skriver pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i en e-post.

Gassco viser til at sikringsnivået er hevet for installasjoner og infrastruktur på norsk sokkel.

– Gassco gjennomfører jevnlige inspeksjoner av rørledningsnettet, og vi gjør løpende vurderinger av risiko og mulige tiltak. Utøvelsen av inspeksjoner skjer gjennom etablerte rammeavtaler som Equinor har inngått i markedet, skriver kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i en SMS.

Randi I. Viksund

Kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco.

Foto: Pressebilde / Gassco

Også interessert i andre observasjoner

For politiets del jobber de med å etterforske droneaktiviteten opp mot brudd på petroleumsloven. Derfor ligger fokuset deres på offshoreobservasjonene.

Her er det brudd på loven om det er flydd droner nærmere installasjonen enn sikkerhetssonen på 500 meter. Enkelte petroleumsanlegg på land har også slik sikkerhetssone.

Likevel sier Revheim at politiet er interesserte i observasjonene gjort på landanlegg, men disse observasjonene har frem til nå gått mer inn i politiets etterretningsarbeid.

Les også Dronemysterium: Filma dette over eit av landets største kraftverk

filmet dette over et av landets største kraftverk