AP: Politidistriktene bør følge fylkesgrensene

Arbeiderpartiets fylkeslag i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal lanserer nytt forslag på AP-landsmøtet. Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland er negativ til AP-utspillet.

Politiet leter etter polsk mann (32)

Arbeiderpartiets fylkeslag på Vestlandet foreslår at politidistriktene følger fylkesgrensene i landsdelen.

Foto: Erik Waage / NRK

Forslaget fra Arbeiderpartiet innebærer at Rogaland politidistrikt blir slått sammen med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Les også:

Bergens Tidende skriver at øyene i Sunnhordland blir lagt under Hordaland politidistrikt, mens Etne og Sveio går sørover til Rogaland politidistrikt.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg Ap i Rogaland er en av dem som står bak forslaget som skal opp på landsmøtet.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Bak forslaget står Ruth Grung fra Hordaland, Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane, Else-May Botten fra Møre og Romsdal og Torstein Tvedt Solberg fra Rogaland.

Forslaget samler ifølge BT alle delegatene fra de fire fylkene på Vestlandet.

Frykter sentraliseringen

I regjeringens forslag til politireform som ble lagt fram i februar var politidistriktene Rogaland og Sunnhordland slått sammen, mens Hordaland og Sogn og Fjordane skal slås sammen.

Les også: Våre to politidistrikt slås sammen

Arbeiderpartiet frykter at dette vil føre til et mer sentralisert politi.

– Folk vil få et dårligere polititilbud med den nye reformen som regjeringen har presentert, sier Ruth Grung til BT.

Politimesteren liker ikke AP-forslaget

Politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er ikke begeistret for Arbeiderpartiets forslag til organisering av politidistriktene på Vestlandet.

Steinar Langholm

Politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ønsker ikke at politidistriktet deles etter fylkesgrensen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Politiet i området mellom Bjørnafjorden og Boknafjorden er gjensidig avhengig av hverandre. I dag fungerer dette slik at politiet i Haugesund bistår politiet på Stord, og politiet på Stord bistår politiet i Haugesund ved behov. Jeg har ingen tro på at "flyten" av politiressurser i dette området vil bli like god dersom området splittes etter fylkesgrensa, sier han til NRK.

Det innebærer at politimesteren langt foretrekker regjeringens foreslåtte politireform der Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ikke blir delt.

– Vi mener at dette er den beste løsningen for dem som bor i dette området sier Langholm.

Han legger til at området eventuelt kan splittes etter fylkesgrensen uten at polititjenesten svekkes når Rogfast og Hordfast er på plass.