Pøbelpris

Grunnleggere av Pøbelprosjektet, Eddi Eidsvåg og Arne Husjord, tildeles Jonas-prisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn. Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet.