Planlagt Hydro-anlegg vil gi mer arbeid

Hydro vil få et stort behov for arbeidskraft de neste årene. Grunnen er selskapets planlagte testanlegg på Karmøy.

Fra elektrolysehallen hos Hydro på Karmøy

Fra elektrolysehallen hos Hydro på Karmøy.

Foto: Hydro

Onsdag kom nyheten om at Hydros styre har vedtatt å bygge et nytt testanlegg og forskningssenter på Karmøy. Utbyggingen til 3,9 milliarder kroner er godt nytt for dem har mistet jobben i oljebransjen. Både i byggeperioden og etter at anlegget står ferdig, vil det være et stort behov for ulike grupper fagfolk.

– Pilotanlegget er fantastiske nyheter for regionen. Dette gir muligheter for å skape nye arbeidsplasser, sier leder Merethe P. Haftorsen i NAV Haugesund.

Høy arbeidsledighet

Etter at mange selskap i oljebransjen har måttet si opp folk det siste året har arbeidsledigheten i Haugesund steget til 4,2 prosent, noe som er det høyeste i Rogaland. I Karmøy er arbeidsledigheten 3,6 prosent, og totalt er 1575 personer i de to kommunene helt uten arbeid.

Merethe Prøytz Haftorsen

Merethe P. Haftorsen leder NAV i Haugesund.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Haugesund, Karmøy og de andre kommunene i regionen er ett arbeidsmarkedsområde. For regionen er det viktig å ha flere bein å stå på, sier Haftorsen

Attraktive lærlinger

I det såkalte pilotanlegget til Hydro skal det jobbe 50–60 personer. Disse vil trolig i hovedsak bli rekruttert internt og dermed vil det bli tilsvarende antall ledige stillinger i andre deler av virksomheten til Hydro på Karmøy. Hydro tar hvert år imot 20–25 lærlinger, og pilotanlegget gjør dermed at jobbutsiktene for disse er særlige gode.

– I gode tider får stort sett alle lærlingene jobb hos oss. Derfor vurderer vi faktisk å øke antall lærlinger de neste årene, sier informasjonssjef Svein Erik Wiksnes ved Hydro Karmøy.

Mange nye arbeidsplasser

I tillegg regner Hydro Karmøy med at 60 personer vil slutte de neste tre årene gjennom naturlig avgang. Hydro Karmøy vil med andre ord ha et stort behov for arbeidskraft de neste årene, og det kan lokalt sett demme opp for noe av nedgangen i oljebransjen.

– Vi ser at mange av dem som sluttet i Hydro da Søderberg-anlegget stengte, begynte i Statoil og Aibel. Nå er flere av disse tilbake igjen i Hydro, sier Wiksnes.