Petroleumstilsynet slår alarm om sikkerheten på norsk sokkel

– Resultatene er et varsko. De indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten, sier direktør i Petroleumstilsynet (Ptil), Anne Myhrvold.

Petroleumstilsynet roper varsko om sikkerheten i oljebransjen.

– I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som skal forbedre sikkerheten. Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider, mener Myrvold.

Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold er bekymret for sikkerhetsnivået i olje og gassproduksjonen.

Foto: Anders Fehn / NRK

I 2015 var det flere hendelser som kunne blitt i storulykker i oljevirksomheten sammenlignet med året før.

Les også: Bekymret for at oljebransjen skal senke standarden

Det viser rapporten om risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) som ble lagt fra av Petroleumstilsynet torsdag.

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og en dødsulykke.

Lekkasjer av olje og gass

Hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser er viktige bidrag til storulykkesrisiko. I 2015 ble det registrert ti hydrokarbonlekkasjer større enn 0,1 kg/s på sokkelen. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden 2011.

Les også: Frykter stor-ulykke på norsk sokkel

Til sammen var det 45 hendelser som hadde potensial til utvikle seg til storulykker mot 40 hendelser i 2014.

– 2015 gir et varsko når det gjelder storulykker, sa fagleder Torleif Husebø under prestasjonen av rapporten.

COSL Innovator

30. desember, da en bølge traff den flyttbare innretningen COSLInnovator og gjorde betydelige skader på boligmodulen. Én person omkom. Tallet på alvorlige personskader økte i oljevirksomheten i fjor.

Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Flere personskader

Antall alvorlige personskader gikk opp i 2015, og vi fikk i tillegg den første dødsulykken på sokkelen siden 2009. Ulykken skjedde 30. desember, da en bølge traff den flyttbare innretningen COSLInnovator og gjorde betydelige skader på boligmodulen. Én person omkom.

– Dette året har det vært betydelig økning av personskader blant operatøransatte.

Les også: Frykter for dyrelivet etter oljeutslipp

Det opplyste sjefingeniør Øyvind Lauridzen i Petroleumstilsynet.

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser en negativ utvikling på flere områder i fjor. Dette bekymrer Petroleumstilsynet og er i sterk kontrast til deres
innsats.

Mange mener sikkerheten blir nedprioritert

Rapporten viser og at det er en betydelig økning i tallet på ansatte som mener at sikkerheten blir nedprioritert i oljevirksomheten.

Årets spørreskjemaundersøkelse viser at offshoreansatte i større grad synes at selskapene nedprioriterer HMS sammenlignet med forrige måling. De opplever også i økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

Lauridzen fortalte at dette særlig gjelder blant dem som jobber ute på sokkelen, og i langt mindre grad blant dem som jobber på land i oljeindustrien.

På tilsynets rapportframlegging torsdag påpekte de at den generelle utviklingen i 2015 er et varsku om at det kan være flere tiltak som bør settes inn.

Flere nyheter fra Rogaland