Pessimismen er litt mindre

Talet på bedrifter i Stavangerregionen, som fryktar at koronatiltaka fører til oppseiingar, permitteringar eller konkurs, har gått ned frå 65 til 45 prosent. Det har skjedd sidan sist undersøking for to månader sidan i regi av Næringsforeninga.