Per-Endre Bjørnevik ny fylkesleder i KrF

Kristelig Folkeparti i Rogaland vedtok en resolusjon mot fosterreduksjon på sitt fylkesårsmøte i dag.

Per Endre Bjørnevik, nestleder Helse Stavanger

Per-Endre Bjørnevik er nyvalgt fylkes leder i Rogaland KrF.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Rogaland KrF mener at flere sider ved abortloven skulle vært revidert, selv om KrF ikke får flertall på å endre hele loven. Fosterreduksjon er ende avl abortloven, og en viktig etisk utfordring å ta tak i, sier nyvalgt fylkesleder Per-Endre Bjørnevik.

Fylkesårsmøtet brukte ellers tiden på å se framover mot neste valg i 2017.

– Vi skal ha en bred prosess innad i partiet, og få innspill på saker og temaer for valgkampen. Hvem vi vil samarbeide med, vil komme i neste runde, sier Bjørnevik.

Bjørnevik ble i dag valgt til nye leder av Rogaland KrF for de neste to årene. Bjørnevik (65) har hatt en rekke verv både i Rogaland KrF i Stavanger KrF, han er også nylig gjenvalgt til bystyret i Stavanger. Sammen med seg får han Oddny Helen Turøy fra Sandnes som 1. nestleder og Gunn-Marit Lygre fra Tysvær som 2. nestleder i fylkesstyret.

Nytt fylkesstyre i Rogaland KrF

Fra venstre: Unni Sirevåg Lendre, Gunn-Marit Lygre, Oddny Helen Turøy og Per-Endre Bjørnevik

Foto: Kristelig Folkeparti