«Alle» visste om pengeflytting, men ingen tar ansvaret

«Alle» visste om at det ble flyttet penger rundt i Lunde-gruppen, men Lunde vil selv ikke ta ansvar for at det ble gjort. Selv om han hevder det var lovlige overføringer.

Forsvarer Bjørn Kvernberg og Johannes Lunde

Forsvarer Bjørn Kvernberg har brukt onsdagen på sitt innledningsforedrag. Han mener Lunde selv ikke hadde noe med de konkrete overføringene som ble gjort, og at overføringene var lovlige.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Flere av overføringene fremstår som om de er gjort av tredjemann uten noen kontakt med Lunde selv. Dette er løpende regnskapsføring, og Johannes Lunde er ikke til stede når dette føres, sa forsvarer Bjørn Kvernberg under sitt innledningsforedrag onsdag.

Han går dermed hardt ut mot aktoratet som mener at Lunde og de to andre medtiltalte har gjemt millionbeløp i ulike pengeoverføringer mellom selskap for å skjule utbytte.

Kvernberg understreker at «alle» visste om overføringene innad i Lunde-gruppen.

– Ja, de er jo bokført, sier Kvernberg på spørsmål fra NRK.

Medaktor i Lunde-saken, Eirik Vigmostad-Olsen

Medaktor Eirik Vigmostad-Olsen og aktor Hulda Olsen Karlsdottir mener overføringene i Lunde-gruppen er gjort for å skjule utbytte i millionklassen.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Les også: Tiltalt for grov utroskap og underslag på 140 millioner

Les også: Uvisst om han får beholde hele månedslønnen på 20 000

«Lovlige overføringer»

Det mest alvorlige tiltalepunktet mot Johannes Lunde går på en samlet pengeoverføring fra Vendere Eiendom til Måsen Eiendom på totalt 77 millioner kroner. Dette skal ifølge aktor være grunnlaget for å tiltale Lunde for grov utroskap.

I tillegg til Johannes Lunde sitter Lundes kamerat Morten A. Berg og en kvinnelig regnskapsmedarbeider på tiltalebenken. Berg er i tillegg til å være tiltalt for grov økonomisk utroskap, også tiltalt for heleri, mens den kvinnelige regnskapsmedarbeideren er tiltalt for medvirkning til underslag.

Men ifølge forsvaret er ikke Lunde selv innblandet i de konkrete overføringene. I tillegg er overføringene innad i konsernet lovlige mener forsvaret hvis man ser på aksjeloven, øvrige avtaler og lovtekster.

Les også: Johannes Lunde er pågrepet av politiet

Les også: – Gjemte millioner ved å føre feil i regnskapet

Også Morten A. Bergs forsvarer, Arild Dommersnes, legger opp til samme forklaring på overføringene i sitt innledningsforedrag.

Dommernes forklarer at Berg i sin forklaring vil si at overføringene var en del normal drift, og at han ikke skal ha bedt noen om å skjule penger i overføringer.

– Berg har hele tiden hevdet sin uskyld i denne saken, og han ble svært overrasket over at han ble etterforsket og tiltalt i denne saken, sier Dommersnes.

Passivt styre

Kvernberg påpeker at styret i Vendere (Nye Johs Lunde Eiendom) var svært passivt, og at de hele tiden var informert om at det kunne oppstå en likviditetsskvis.

Det vil si at det manglet frie penger som kunne brukes for å betale løpende utgifter. Slike problemer ble derfor løst ved å flytte penger rundt i systemet, helt innenfor loven, hevder forsvaret.

– Orkla (eide 25 prosent av Vendere) fulgte ikke opp det stramme regimet de hadde i styresammenheng, de overlot til Lundesiden å ha kontroll. Lunde har aldri lagt skjul på at det er overført midler, sier Kvernberg.

Les også: Erklærte seg ikke skyldig

Johannes Lunde sier til sin advokat underveis, og dette formidles til retten, at det ikke er meningen å skylde på noen andre for overføringene, men at poenget er at han selv ikke har overført disse pengene.

Lunde selv skal forklare seg for retten i morgen, torsdag. Det er satt av fire uker til saken.