Pendlerruten i fare igjen

Pendlerruten med hurtigbåt mellom Stavanger og Kopervik - Haugesund kan bli lagt ned. Grunnen er at nesten ingen bruker den.

Rutetabell for pendlerruten
Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

HSD la ned ruten ved nyttår, men Gassco, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune gikk inn med til sammen 1,9 millioner kroner for å berge den ut 2006. Nå kan pendlerruten igjen bli droppet når hurtigbåttilbudet i Rogaland skal ut på anbud.

-  Vi kommer til å vurdere dette. Før vi går ut med et endelig ruteanbud vil vi se om det blir et bedre belegg på denne ruten enn det er i dag. Hvis det ikke blir det, så er jeg rimelig trygg på at rutetilbudet ikke vil opprettholdes, sier fylkesordfører Roald Bergsaker.

Pendlerruten går på hverdager med tidlig avgang fra Stavanger og retur fra nord-fylket om ettermiddagen. Fra mars til juli har det i følge Kolumbus vært mellom 5 og 10 passasjerer per avgang. I juli har det i snitt vært 15 reisende med pendlerruten. Grunnen til det er at den i sommer har gått helt til Haugesund, i stedet for å stoppe i Kopervik.

For få passasjerer

Kjell Ove Tovsrud jobber på Gassco på Karmøy, men bor i Stavanger. Han frykter for pendlerrutens fremtid. Av og til er han nærmest alene på båten fra Stavanger.

- Vi kan være nede i to, tre eller fire, det er ikke uvanlig. Det er lite folk. Det forundrer meg at det kan gå på denne måten, sier Tovsrud.

Fylkesordføreren mener dette er for få passasjerer til at ruten kan opprettholdes.

- Det blir veldig kostbare billetter, slik at jeg ser ikke at vi kan forsvare å bruke så mye penger på så få passasjerer, sier Bergsaker.

Gassco er negative

Gassco startet først pendlerruten selv i januar og gikk deretter inn med 350.000 kroner i spleiselag med Karmøy og fylkeskommunen for å få startet opp igjen pendlerruten. Blir den lagt ned ved nyttår, regner ikke informasjonssjef Kjell Varlo Larsen at Gassco setter opp egen rute for pendlerne.

- Vi må vurdere det når så langt kommer, om vi skal gi noen ytterligere støtte. Men nå er det ikke aktuelt, sier Varlo Larsen.