Hopp til innhold

Påstand om seks års fengsel etter selvmordsforsøk

Statsadvokat Thale Thomseth la i Jæren tingrett ned påstand om seks års fengsel etter at en bilfører i Sandnes kjørte på en taxi med vilje, og i høy fart. – For strengt, mener forsvarer.

Kollisjon på Sandnes tysdag 13. november 2018

Bare tilfeldigheter gjorde at taxisjåføren ikke ble drept da tiltalte kjørte på ham.

Foto: Laila Bårdsen / privat

– Det er ingen tvil om at tiltalte hadde planer om å bruke bilen som et redskap til å ta sitt eget liv, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

– Han registrerte den andre bilen i flere sekunder før han svingte over for å treffe den. Det var denne måten han turte å begå selvmord på, fortsatte Thale Thomseth.

Statsadvokaten mener det ikke kan være en formildende omstendighet at tiltalte var i en livskrise og ville dø.

– Det er viktig å sende et signal til allmennheten om at det må reageres strengt i slike tilfeller hvor uskyldige mennesker risikerer å bli drept. Dette er også et område hvor det kan være høye mørketall, ifølge Thomseth.

Alvorlige konsekvenser

Taxisjåfør Torolv Obrestad lå i koma i fem uker, og passasjer Raimond Bårdsen sliter fortsatt med psyken etter at de havnet i frontkollisjon med en annen bil i Sandnes natt til 13. november 2018.

Den nå 19 år gamle mannen som kjørte den andre bilen holdt en fart på inntil 115 km/t i 40-sonen da han svingte over i feil kjørebane.

Thale Thomseth

Statsadvokat Thale Thomseth.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Statsadvokaten mener det en ren tilfeldighet at Obrestad ikke omkom. Bårdsen fikk lettere fysiske skader.

19-åringen er derfor tiltalt for drapsforsøk mot Obrestad og grov kroppsskade mot Bårdsen.

19-åringen har i Jæren tingrett innrømt at hensikten var å ta livet sitt. Han har imidlertid ikke erkjent straffskyld for drapsforsøk på taxisjåføren.

– Dette er en gutt som burde ha fått mye bedre omsorg hjemme i oppveksten, og langt bedre oppfølging av hjelpeapparatet. Det fratar ham likevel ikke ansvaret for å sette andre mennesker i livsfare, sa Thale Thomseth.

– Tenkte ikke på konsekvensene

Tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein, mener klienten utelukkende hadde fokus på seg selv og sitt eget ønske om å dø.

– Det var derfor han hadde tatt av setebeltet. Hvilke konsekvenser dette kunne få for for andre, tror jeg ikke han tenkte på i det hele tatt i sin kaotiske tilstand. Jeg mener retten ikke kan legge til grunn at tiltalte måtte ha innsett at andre kunne dø. Jeg vil også minne retten om at kollisjonen ikke skjedde på en motorvei hvor alle bilister ville holdt høy hastighet, sa Bråstein.

Vegard Bråstein

Forsvarer Vegard Bråstein mener en straffepåstand på seks års fengsel er for streng.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Forsvarsadvokaten mener det er ulogisk at klienten ikke er tiltalt for samme forhold mot alle som satt i den andre bilen.

– Dette underbygger at han ikke kunne ha noen formening om følgene av kollisjonen.

Siden Bråstein er uenig i påstanden om drapsforsøk, mener han også at straffepåstanden fra aktor er for streng.

– Dette er en ekstremsituasjon. Jeg mener retten må stå ganske fritt i straffeutmålingen fordi det er lite å sammenligne med, mener Bråstein.

– Omsorgssvikt

Før prosedyrene vitnet de rettsoppnevnte sakkyndige.

Psykiater Kirsten Westlye tegnet et bilde av en 19-åring som var velfungerende på skolen, han drev med idrett og hadde deltidsjobb.

Torolv Obrestad og Raimond Bårdsen møter kvarandre for første gong etter dei sat saman i taxien som blei påkøyrd i Sandnes natta 13. november 2018

Torolv Obrestad har havnet i rullestol etter kollisjonen. Han møtte passasjer Raimon Bårdsen under rettssaken denne uka.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Men noen måneder før hendelsen gikk han inn i en alvorlig depresjon. Han begynte å føle seg lei, manglet initiativ, hadde søvnproblemer og mindreverdighetskomplekser, sa Westlye.

Psykiateren er ikke i tvil om at 19-åringen hadde klare selvmordstanker i tiden før hendelsen.

– Selvmordstanker ikke uvanlige, mange kan ha det. Men veien fra tanker til handling er kortere for dem som er alvorlig deprimerte.

En rapport fra barnevernet dokumenterer at tiltalte har blitt utsatt for omsorgssvikt hjemme.

Det var store problemer mellom tiltalte og moren, og han ble til slutt kastet ut av huset hjemme.

Moren mente blant annet at han brukte for mange håndklær og for mye toalettpapir i huset.

Hun nektet ham mat hjemme, og skiftet lås i døra slik at sønnen ikke skulle klare å komme inn. Mor manglet varme og forståelse for sønnen, ifølge rapporten.

Angrer det han har gjort

De sakkyndige har konkludert med at 19-åringen ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at han heller ikke hadde noen grad av bevissthetsforstyrrelser som kan gi grunnlag for straffritak eller nedsettelse av straff.

– Tiltalte har forklart seg nokså detaljert om det som skjedde denne kvelden og natten fram til kollisjonen, sa Kirsten Westlye.

I retten har 19-åringen vist sterk anger.

Han ba om unnskyldning til de to i den andre bilen, og han ga også Torolf Obrestad en klem på gangen utenfor rettssalen.

– Det er en formildende omstendighet at 19-åringen sier unnskyld, mener statsadvokat Thale Thomseth.

Obrestads bistandsadvokat, Helene Haugland, krever 250.000 kroner i oppreisningserstatning på vegne av sin klient.