Påstand om 11 års fengsel

Statsadvokat Harald Grønlien la i dag ned påstand om 11 års fengsel for 17-åringen som er tiltalt for drapet på Hommersåk i januar.

Fra rettssalen der en 17-åring fra Hommersåk er tiltalt for drap
Foto: Tegning: Ingrid Haukelidsæter

17-åringen er tiltalt for forsettlig drap på den 16 år gamle kjæresten Ingrid-Elisabeth Berg etter en fest på Hommersåk 22. januar i år.

Aktor Harald Grønliens utgangspunkt er at dette er en forbytelse han mener ligger nær overlagt drap. Det er en strengere tiltale enn det den tiltalte har fått.  Overlagt drap har en strafferamme på 21 år, mens forsettlig drap har en strafferamme på 15 år.

Forsettlig drap

Politiet  innstilte på overlagt drap. Men riksadvokaten og statsadvokaten mente at forsettlig drap er nok.

Aktor Harald Grønlien mente man bør gå høyt opp på stigen for forsettlig drap, fordi dette det 17-åringen har gjort nærmer seg  overlagt drap. Grunnen til at de landet på forsettlig drap var at den tiltalte rett etter drapet hadde  forklart at han bare hadde tenkt å skade kjæresten.

Skjerpende

Aktor mener det er mange skjerpende omstendigheter rundt handlingen. 17-åringen hadde tenkt å oppsøke festen med et ladd våpen. Han skjøt på et offentlig sted, han stanset ikke å skyte etter å ha truffet Ingrid-Elisabeth Berg i magen. Hun var forsvarsløs. Det fremstår som en ren henrettelse, så aktor.

Tilsto

Det som taler til 17-åringens fordel er hans unge alder og det at han etter kort tid tilsto overfor politiet. Dermed mener aktor at 11 års fengsel er en riktig straff for drapet.

Forvaring

Grønlien sa også at påtalemyndighetene under sterk tvil hadde valgt å ikke kreve forvaring for 17-åringen. Forvaring brukes først og fremst der det er fare for gjentakelse.
En rettspsykiater har sagt at det er stor fare for at gutten kan utføre voldshandlinger i fremtiden.
Grønlien sa at påtalemyndighetene vil ha lang fengselstraff fremfor forvaring.

Erstatning

Bistandsadvokat Gyrid Holmen krevde en oppreisning på 250 000 kroner til hver av foreldrene til Ingrid-Elisabeth Berg. Hun antydet at dette er langt over det som er vanlig i tilsvarende saker. I tillegg krever hun 70 000 kroner for de utgiftene familien er påført så langt som følge av drapet.

- 11 år er for strengt

Den tiltaltes forsvarer, Gunnar Øystein Helgevold, har lagt vekt på dette at klienten tilsto med en gang og har vist stor anger. Dette må virke i formildende retning. Helgevold mener 11 års fengsel er for strengt. På spørsmål om hva han mener er rett straff for 17-åringen ønsker han ikke å kommentere det og vil vente til dommen kommer.

Dom i saken er ventet tirsdag i neste uke.