Passkontor flyttes fra Stavanger

Utstedelse av pass blir flyttet til Randaberg. Årsaken er plassmangel i Stavanger. Det er foreløpig ikke bestemt når ordningen trer i kraft, men det skjer trolig før sommeren. Det nye passkontoret vil fungere frem til nytt politihus er på plass.