Passasjerer ønsker mer punktlighet:

NSB sine kunder på lokaltogene mellom Stavanger og Egersund ønsker at togene oftere er i rute, og at det blir gitt bedre informasjon ved forsinkelser. Det viser NSB sin måling av kundetilfredshet på strekningen. Punktligheten på Jærbanen var på 93,7 prosent de første fire månedene i år. Det er lavere punktlighet enn for lokaltogene i Bergen og på Arendalsbanen.