Flere pasienter venter på viktig behandling: Kreftforeningen er bekymret

Mange norske pasienter må utenlands for å få hjelpen de trenger. Det byr på utfordringer under koronapandemien.

Slik utføres protonbehandling.

MÅ UTENLANDS: Norge sender ut kreftpasienter som skal få protonbehandling. Det skal bygges to sentre i Oslo og Bergen. De skal stå klare i 2024.

Foto: Varian Medical Systems, Inc. / Weinberg-Clark Photography

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har helt klart vært en utfordring for norske pasienter å få gjennomført behandling i land der det har vært høy smitte.

Det sier Harald Platou, som er leder av Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling.

– Innreiserestriksjoner, krav om testing, nedstengte hoteller og vanskelige flyforhold har gjort det vanskelig, utdyper han.

Platou understreker likevel at de har fått gjennomført behandlingen i de tilfellene der legene har ment at det er strengt nødvendig og behandlingen ikke kunne utsettes.

Men det er om lag 40 pasienter som har fått innvilget behandling i utlandet, men som ikke har fått reist ennå.

Harald Platou, leder utenlandskontoret og behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus

Harald Platou, leder utenlandskontoret og behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus

Foto: Oslo Universitetssykehus

– Det er pasienter som vi ikke ønsker å stå ansvarlig for, rett og slett fordi risikoen er for stor.

Årsaken er at det blir vanskelig å gjennomføre reisen, opphold og behandling på sykehus som sliter med kapasiteten.

Dersom pasientene selv ønsker å ordne reisen og behandlingen, får de dekket alle utgiftene.

I 2019 fikk 226 pasienter innvilget behandling i utlandet. Dette gjelder blant annet svulster, sykdom i nervesystemet, medfødte misdannelser hos barn og svangerskap.

Kreftpasienter rammet

Pandemien viser at det er viktig å ha ulike behandlingstilbud i Norge.

I fjor ble flere pasienter som normalt skulle vært i utlandet for såkalt protonbehandling, i stedet tilbudt vanlig strålebehandling her i landet.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H)

Foto: Kamilla Marie Johnsen

Protonbehandlingssentre er vedtatt bygget i Bergen og Oslo.

– Det er en av de alvorlige sidene av en pandemi. Når vi er avhengig av å gi pasienter hjelp i utlandet, så blir det vanskeligere. Dette gjelder også pasienter som deltar i ulike kliniske studier, sier Høie.

Ekstrabelastning med korona

Petter Brandal, spesialist i onkologi ved Oslo universitetssykehus, bekrefter at de har ventet med å sende ut pasienter til protonbehandling i Sverige.

I tillegg har to tyske sykehus varslet at de ikke har samme kapasitet til å ta imot utenlandske pasienter.

De har også varslet at norske sykehus må være klare til å ta over strålebehandling umiddelbart dersom de tyske sykehusene må stenge ned.

Spesialist i onkologi, Petter Brandal, ved Oslo Universitetssykehus.

Spesialist i onkologi, Petter Brandal ved Oslo universitetssykehus sier det er risiko forbundet med behandling i utlandet, derfor må alle som kan, vente.

Foto: Cisco

– Vi diskuterer nå om vi skal fraråde å sende pasienter ut av landet med mindre det er helt spesielle grunner til at det må gjøres. Årsaken er at vi utsetter pasienten og andre for risiko for koronasmitte. Brå nedstenginger er heller ikke bra for våre pasienter.

Brandal viser til at behandling av relativt snille svulster ofte kan vente. De som har fått vanlig strålebehandling i stedet for protonbehandling i utlandet, har sannsynligvis litt høyere risiko for senskader av strålebehandlingen.

– Men hvor mye høyere risikoen er, er vanskelig å tallfeste, sier Brandal.

Han vet heller ikke hvor mange det gjelder, men understreker at for sykdomsutviklingen har det lite å si om pasienten får vanlig strålebehandling.

Kreftforeningen bekymret

Kreftforeningen er bekymret for pasienter som ikke har fått planlagt behandling i utlandet, eller som nå sitter og vurderer om de skal tørre å reise til utlandet – og risikere å bli smittet på ferden.

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i kreftforeningen.

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i kreftforeningen.

Foto: Kreftforeningen

– Det er ekstra bekymringsfullt for noen pasienter der deltakelse i kliniske studier i utlandet kan være det eneste behandlingstilbudet. I Norge ble rekruttering til kreftforskning stoppet i starten av pandemien, og vi ser fortsatt at det er utsettelser i noen forskningsprosjekter, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Foreningen vil følge nøye med situasjonen, blant annet for de pasientene som har fått ordinær strålebehandling i stedet for protonterapi i utlandet.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 08.03.2021
2 600
Smittede siste 7 dager
147
Innlagte
632
Døde
391 072
Vaksinerte