NRK Meny
Normal

Pasienter skal evaluere SUS

Resultatene skal publiseres på Internett.

Illustrasjon nettside

SUS PÅ NETT: Slik vil nettsiden og evalueringen se ut. Nettsiden lanseres 1. desember.

- Hvem som helst kan se på dette. Det kan også brukes til selvrefleksjon og forbedringsarbeid i forhold til hvordan vi som er ansatte møter brukerne, forklarer sjeflege Jan Olav Johannessen.

Psykiatrisk klinikk ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har utviklet et helt nytt evalueringsverktøy.

Der kan alle pasientene si sin mening om behandlingen, og målet er at sykehuset skal møte pasientenes forventninger og krav i større grad, i tillegg til å sette inn tiltak til forbedring.

Vanskelig å bli hørt

Målfrid Frahm Jensen i Mental Helse er en av de som har vært med på å utforme spørreskjemaet som skal sendes hjem til alle som har vært pasienter ved psykiatrisk klinikk ved SUS.

 - Jeg har vært innlagt flere ganger, og har alltid ønsket å  gi tilbakemelding på en skikkelig måte, sier Frahm Jensen.

Hun sier mange har opplevd at det de har sagt ikke har blitt tatt på alvor.

- Ved bruk at et skriftlig skjema, vil flere få muligheten til å gi tilbakemelding, og det blir enklere for helsepersonellet å forbedre seg, sier hun.

Flere interesserte

SUS er allerede godt i gang med evalueringen. De håper at 40 prosent av de mellom 6000 og 7000 personene som årlig behandles ved klinikken tar seg tid til å svare.

Og allerede har flere andre sykehus vist interesse for verktøyet.

- Så vidt vi vet, er vi Norges første sykehus med et lignende tilbud. Vi har fått signal fra blant annet Helse Vest og andre steder i landet om at de ser på dette med interesse, sier sjeflege Johannessen.