NRK Meny
Normal

Sykepleierne møter væpna pasienter hver uke

I september og oktober er det meldt om 152 ansattskader ved Stavanger universitetssjukehus. I tillegg frykter sykepleierforbundet store mørketall.

Stavanger universitetssjukehus

Det har vært flere alvorlige voldsepisoder ved Stavanger universitetssjukehus i løpet av høsten.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– I hovedsak gjelder våpenepisodene pasienter som kommer til akuttmottaket, og bærer kniv, forteller administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne.

Inger Cathrine Bryne

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Anders Fehn / NRK

Sykehuset tar episodene på alvor, men betrygger at de fleste episodene ikke har vært farlige.

– Som regel er det uproblematisk. De fleste pasienter overleverer våpenet til de ansatte ved akuttmottaket, som låser det vekk i perioden pasienten befinner seg på sykehuset, sier Bryne.

Økt sikkerhetsnivået

22. november i fjor ble det avfyrt skudd inne på akuttmottaket på sykehuset. Ingen ble fysisk skadet i hendelsen. Sykehuset var raskt i gang med vurderinger om hvilke sikekrhetstiltak som skulle iverksettes.

– Skyteepisoden satte sikkerhet på kartet. Vi kom raskt i gang med utbedringer, og økt sikkerhetsnivået på en måte som gjør at vi kan handle raskere og i mange tilfeller hindre situasjoner, sier divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes.

– Hva har dere gjort?

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer. Grunnen er at dette handler om hvordan sykehuset stiller seg i ulike situasjoner som oppleves som farlige, sier han.

Flere voldshendelser i høst

Det har vært flere alvorlige voldsepisoder ved Stavanger universitetssjukehus i løpet av høsten. Det kom fram da styret i Helse Stavanger møttes i formiddag.

– Det dreier seg om ulike former for vold, trusler og skader på medarbeidere, sier Bryne.

Totalt er det meldt om 152 ansattskader ved sykehuset i løpet av september og oktober. Ved 16 av hendelsene hadde den ansatte behov for førstehjelp eller behandling. 74 av hendelsene gjaldt trusler om vold.

Noen av skadene er betegna som småskader, noen handler om bruk av utstyr, men det er også mer alvorlige hendelser der pasienter utagerer overfor sykehusansatte.

– Vi jobber med å forebygge at utagering går over i vold, nettopp for å hindre at ansatte og medpasienter blir skada, sier hun.

Ved psykiatrisk divisjon er det et økende antall voldshendelser i løpet av høsten.

– Dette har svært høy prioritert, og vi er stadig i dialog mellom ledelsen, ansattrepresentanter og vernetjenesten, sier Bryne.

Frykter mørketall

Ifølge Sykepleieforbundet føler de aller fleste ansatte seg ivaretatt av arbeidsgiver.

– Det er gjort en god og viktig kartlegging nå. Jeg tror likevel at det er mørketall og at mange hendelser ikke er registrert. Det er viktig at oppmerksomheten er retta mot temaet, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Nina Horpestad.

Ledelsen ved sykehuset mener alltid det vil være en viss risiko for vold og alvorlige hendelser, men mener sikkerhetsnivået er tilfredsstillende.

– Det er så trygt som vi klarer å få det til i dag, sier Frydnes.