Hopp til innhold

– Overbehandling truer folkehelsen

Professor i samfunnsmedisin mener overbehandling er en større trussel for folkehelsen, enn at enkelte får for lite behandling.

Sykehus

Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Olav Helge Førde, ønsker en nasjonal gjennomgang om hvorvidt vi behandler for mange friske mennesker her til lands.

Foto: Vincent Hazat / Vincent Hazat / PhotoAlto

– Man trenger å få dette fram i lyset. Ikke bare hos oss som fagfolk, men også hos publikum og ikke minst politikere, sier Olav Helge Førde, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, til NRK.

Olav Helge Førde

Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Olav Helge Førde, ønsker en nasjonal gjennomgang av hvor mange friske mennesker som får behandling.

Foto: Universitetet i Tromsø / UiT

Han ønsker en nasjonal gjennomgang om hvorvidt vi behandler for mange friske mennesker her til lands, og får støtte fra fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus, Sverre Uhlving.

Uhlving, mener mange nordmenn får unødvendig behandling på norske klinikker og sykehus.

Bekymret

Han ser med bekymring på statistikken: antall røntgenundersøkelser ved hans sykehus øker mye raskere enn befolkningen, men vi vet lite om hvor mange av dem som undersøkes som faktisk trenger det.

– Man må passe på at pengene blir brukt på de rette tingene og jeg tror det er en del penger som blir brukt på feil ting, sier Uhlving.

Han mener det første man må gjøre er å få en god oversikt over hvordan forbruket varierer.
– Og så man gå på dem som henviser både lite og veldig mye og se på om dette er et overforbruk som ikke er hensiktsmessig, sier Uhlving.

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving, fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus, mener mange nordmenn får unødvendig behandling på norske klinikker og sykehus.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Advarer mot utviklingen

Tall fra Statens strålevern viser at Norge utfører dobbelt så mange CT-undersøkelser per innbygger sammenlignet med Sverige – og i Sverige spør de seg om de sjekker for mange.

Strålingen i en CT gir økt kreftfare. Forsker Førde advarer mot utviklingen:

– Jeg tror overbehandling er en langt større trussel mot folkehelsen enn underbehandling i vårt land. Likevel er det bare fokus på at pasienter ikke har fått krav på det de skal ha. Vi hører aldri om at noen har fått det motsatte, sier han.

Ønsker økt bevissthet

Førde støtter Sverre Uhlvings oppfordring: overbehandling må på agendaen.

Professoren ønsker seg en overvåkning av norske helsetjenester, slik at vi kan slå fast om enkelte leger henviser til eksempelvis CT spesielt ofte – og om noen deler av landet har flere henvisninger enn andre.

– Jeg ønsker en permanent og rutinemessig monitorering av praksis og forbruk rundt om i norsk helsetjeneste, sier Førde.

Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, er ikke like opptatt av overbehandling som hun er av underbehandling.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Regjeringen er imidlertid like opptatt av underbehandling som overbehandling, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg tror det er flere ting vi kan gjøre. Det ene er at vi på nasjonalt plan bør gi flere retningslinjer for hva som er riktig diagnostikk og behandling. Men det er også viktig at den enkelte lege er bevisst på både overbehandling og underbehandling, sier Erlandsen.

– Går ikke

Hun mener også at pasienten har et ansvar og stiller spørsmål til legene om bakgrunn for eventuell utredning og behandling.

– Men vi er også opptatt av at det er grupper i Norge som ikke går til legen når det er nødvendig og det må vi hvert fall sørge for ikke skjer, sier Erlandsen.