Pasientene mister dagkirurgien i Dalane

For Rolf Magne Skogen har tilbudet ved Dalane distriktsmedisinske senter gjort pasienttilværelsen trygg og kortreist. Men nå kan pasientene i Dalane kan miste store deler av det kirurgiske tilbudet til Stavanger.

Rolf Magne Skogen

Rolf Magne Skogen er avhengig av poliklinisk hjelp på grunn av gule stafylokokker i kroppen, og er takknemlig over tilbudet ved Dalane distriktsmedisinske senter i Egersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Som pasient har det betydd utrolig mye. Jeg har hatt mange innleggelser og behandlinger på poliklinikken. Det er vanvittig trygt å vite at vi har denne fagkompetansen på huset, sier Rolf Magne Skogen.

Han er avhengig av poliklinisk hjelp på grunn av gule stafylokokker i kroppen, og er takknemlig over tilbudet ved Dalane distriktsmedisinske senter (DMS) i hjembyen Egersund.

Men dersom ledelsen ved Stavanger universitetssykehus (SUS) får det som de vil, kan DMS miste store deler av det kirurgiske tilbudet. De vil anbefale styret i Helse Vest å flytte størstedelen av den polikliniske aktiviteten i Egersund til det nye dagkirurgisenteret i Hillevåg i Stavanger.

– SUS har skjønt at å drive med akuttkirurgi utenfor sykehuset er lurt og smart, og at de tjener penger på det. Derfor har de bygd en avdeling rett utenfor egne vegger, som stjeler fagfolkene som har jobbet i Egersund slik at det ikke er fagfolk igjen her, sier Skogen.

Operasjonsavdeling, Dalane distriktsmedisinske senter i Egersund

Snart kan pasientene møte stengte dører på operasjonsavdelingen ved Dalane distriktsmedisinske senter i Egersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi setter pasienten først

Divisjonsdirektør ved SUS, Svein Skeie, deler ikke Skogens frustrasjon. Han mener løsningen er god for pasientene.

– Vi vil utvikle en tjeneste som henger godt sammen med resten av sykehuset, og som setter pasienten først. Senteret er stort og velfungerende, og der driver vi det meste av dagkirurgi innen Helse Stavanger, sier Skeie.

Dersom sykehusledelsen får det som de vi, kan nærmere ti årsverk kan bli flyttet fra Egersund, og pasientene får lengre reisetid. Lokalt er det stort engasjement for å få beholde det kirurgiske tilbudet i Egersund, og en egen aksjon på Facebook har samlet 2000 medlemmer på kort tid.

Etterlyser handlekraft fra ordfører

Ruth Evy Berglyd

Gruppeleder i Senterpartiet, Ruth Evy Berglyd mener ordføreren har gjort altfor lite for å beholde dagkirurgien lokalt.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Gruppeleder i Senterpartiet, Ruth Evy Berglyd etterlyser mer innsats fra ordføreren for å påvirke styret i Helse Vest til å beholde tilbudet lokalt.

– Det blir gjort altfor lite. Vi har en Høyre-ordfører og en Høyre-regjering, og vi forventer at vår ordfører skal gjøre mest mulig for å påvirke sine folk til å gi penger til Egersund, sier Berglyd.

Leif Erik Egaas

Leif Erik Egaas har møtt lite velvilje fra sykehusledelsen for å få beholde tilbudet i Egersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Ordfører Leif Erik Egaas (H) i Eigersund kommune legger imidlertid senterets skjebne i hendene til styret etter å ha snakket med styremedlemmer i Helse Vest.

– Jeg har snakket med helse- og omsorgsminister Bent Høie et par ganger, og åpnet dørene for at ledelsen ved SUS kan komme til Egersund for å fortelle planene. Jeg har også sikret støtte for vår sak i ordførerkollegiet i Dalane, sier Egaas.

– Har du fått noen reaksjoner tilbake som viser vilje til å beholde disse tiltakene?

– Nei, det har jeg ikke, sier ordføreren.