Partnerskap med Innovasjon Norge

Stavanger kommune har inngått et partnerskap med Innovasjon Norge innen helse. Partnerskapet har bakgrunn i utfordringene den norske velferdsmodellen står overfor, hvor det blir færre hender til å ta seg av en voksende gruppe eldre over 80 år, skriver kommunen i en pressemelding. – Fremtidens eldreomsorg må skapes. Det er også en klar forventning fra politisk hold om at kommunen skal være mer vågal og næringsrettet, sier direktør for oppvekst og levekår, Per Haarr.