PÅRØRENDETELEFON ER OPPRETTET:

Avinor har opprettet en pårørendetelefon etter
helikopterstyrten ved Turøy i Hordaland. Nummeret er 51 94 18 33. I en pressemelding opplyser Avinor at Bergen lufthavn Flesland har satt krisestab og er i full beredskap etter helikopterstyrten ved Turøy.