Parkeringskaos ved Haugesund sjukehus

Pasienter rekker ikke timene sine, og må ofte bli kjørt til døren for å nå frem.

Parkering Haugesund

Slik kan det se ut utenfor Haugesund sjukehus en helt vanlig dag.

Foto: Arne Gunnar Olsen

– Spesielt på formiddagene er det ganske kaotisk, sier Haugesunds påtroppende ordfører Arne-Christian Mohn (Ap), som har jobbet som kirurg ved Haugesund sjukehus i en årrekke.

Han er kritisk til at Helse Fonna planlegger utbygging av sjukehuset, uten at det foreligger konkrete planer om nye parkeringsplasser.

Arne-Christian Moh

Arne-Christian Mohn, påtroppende ordfører i Haugesund.

Foto: Arne Gunnar Olsen

– Kollegaer på sykehuset forteller at de fleste pasientene kommer for sent til timen fordi de ikke finner parkering. Regelen er at folk må ned på kaien for å finne parkering, så vi er nødt til å finne en løsning her.

– Hva synes du om at pasienter kommer for sent til timene sine?

– Det blir ineffektivt og forsinker andre pasienter og legen. Det er fordyrende. Å øke pasientstrømmen uten å ta hensyn til de trafikale forholdene som i dag er dispensert kan jeg vanskelig se kan godkjennes av kommunen eller fylkesmannen, sier Mohn.

For tidlig med konkrete løsninger

Laila Nemeth

Laila Nemeth, prosjektdirektør for utbyggingen av Haugesund sjukehus.

Foto: Arne Gunnar Olsen

Prosjektdirektør Laila Nemeth er klar over parkeringsproblemene, men sier de er blitt anbefalt å unngå å bygge dem under sykehuset, fordi det ville blitt for dyrt.

Hun legger til at det er for tidlig i prosessen til å ha konkrete parkeringsløsninger.

– Vi er tidlig i en utredningsfase for å se på eventuelle tilbygg til Haugesund sjukehus. I forbindelse med denne utredningen skal vi utarbeide en mobilitetsplan hvor parkering inngår som et viktig element. Det er for tidlig å si hvor mange og hvor parkeringsplassene vil være, men vi legge opp til en økning, sier Nemeth.

Planen skal vedtas i styret til Helse Fonna før sommeren 2016.

Parkering Haugesund sjukehus

Det kan være vanskelig å finne parkering ved Haugesund sjukehus.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK