Her laget de Norges billigste gangvei – det liker ikke fylkeskommunen

På Jæren har de laget Norges billigste gang- og sykkelsti ved hjelp av dugnadsånd. – Det er ikke greit, mener fylkeskommunen.

Den nye turstien på Undheim.

BILLIG OG BRA? Denne gangveien koster 923 kroner per meter. Den er laget uten mye byråkrati. Men ikke alle er like begeistret for veien.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– På Undheim tenker de ikke bare tanken, men her gjør de det også. Derfor har vi kalt det for «Undheimsmodellen». Her er det dugnad uten like.

Det sier Time-ordfører Andreas Vollsund (H), som stolt viser fram den 2,6 kilometer lange gangveien som ble til i rekordfart for 2,4 millioner kroner.

Time-ordfører Andreas Vollsund (H)

Time-ordfører Andreas Vollsund.

Foto: Arild Eskeland / NRK

En beskjeden sum, skal den sammenliknes med andre liknende prosjekt. Per meter koster gangveien 923 kroner, mens sykkelstamveien i Stavanger har en prislapp på 100.000 per meter.

– Det er billig moro, men det viktigste er å gi barna en trygg vei til skole og fritidsaktiviteter, sier Vollsund.

Ordføreren peker bort på den travle veien idet et vogntog suser forbi. Alternativet var å la barna gå på den tungt trafikkerte veien.

Den røde linjen markerer hvor gangveien går mellom Undheim sentrum og Taksdal.

Saken er tidligere omtalt i både Jærbladet og Aftenbladet.

– Det blir altfor mye byråkrati

En ingeniør fra Oslo var raskt på banen og advarte om «Undheimsmodellen».

Time kommune kaller strekningen for en tursti. Det er også dette som gjør at de har kunnet droppe de strenge reguleringene for gang- og sykkelstier.

Sju grunneiere har frigitt grunn til prosjektet. To av dem er Olav Taksdal og Nils Reime.

– Dette er helt enestående. Vi får en god plass å gå, som er tryggere. I tillegg sparer vi jord, sier Taksdal.

Time-ordfører Andreas Vollsund og grunneierne Nils Reime og Olav Taksdal på den nye turstien på Undheim.

Time-ordfører Andreas Vollsund og grunneierne Nils Reime og Olav Taksdal på den nye turstien på Undheim.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Stien er laget på et område hvor det allerede lå planer for gang- og sykkelsti.

Men det er ikke penger til å gjennomføre planene. En regulert gang- og sykkelvei vil ikke komme på plass på flere år, gjerne tiår.

Da det likevel skulle legges fiber langs veistrekningen tok grunneierne initiativ til å få laget tursti over kabelen. Og ett år etter tanken ble sådd står stien klar.

Grunneierne synes dagens løsning er bedre enn den originale planen på grunn av jordvernet.

– Det blir altfor mye byråkrati. Det er mye som kunne blitt gjort på en enklere måte. Flere burde gjøre som oss, mener Reime.

Turgåerne Linda Fossfjell og Wenche Undheim er strålende fornøyde med det nye tilbudet i bygda.

– Det er fantastisk å komme seg vekk fra veien og føle seg trygg, sier Fossfjell.

Linda Fossfjell og Wenche Undheim på tur på ny tursti.

Før måtte Linda Fossfjell (t.v.) og Wenche Undheim holde hundene i stram line da de gikk her. Nå kan de slappe litt mer av.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Her må vi velge om ungene skal bli blåst av veien av bilene. Eller de kan gå her. Da er valget enkelt, dette er kjempebra, sier Undheim.

Vil ikke anbefale andre å gjøre det samme

I Rogaland fylkeskommune er de derimot ikke like fornøyde som Vollsund.

– Her er det så mange elementer som ikke er i tråd med verken krav til trafikksikkerhet eller vedlikehold, sier Aksel Grunnreis, seksjonssjef for forvaltning i Rogaland fylkeskommune.

Aksel Grunnreis, seksjonssjef for forvaltning i Rogaland fylkeskommune

Aksel Grunnreis, seksjonssjef for forvaltning i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Anna Frantzen

Han forstår at mange syns det er fantastisk å få til noe så raskt og billig, men sier at måten veien er laget på vil gi store kostnader i framtiden.

– Vi ser allerede problemer med vannansamling langs fylkesveien på grunn av måten turstien er laget på. I tillegg ser vi at turstien har gravd seg inn i fylkesveien, noe som må fikses for at veien ikke skal ta skade i lengden, sier han.

Fylkeskommunen vil møte Time kommune for å avgjøre hva som skal gjøre videre i saken, men er tydelig på at de ikke ønsker at andre skal følge den samme modellen.

– Nei, det er ikke greit. Vi kan ikke anbefale andre å gjøre som dugnadsgjengen på Undheim.

– Ikke sammenlign epler og pærer

På onsdag skal Rogaland fylkeskommune vedta en ny strategi for veiprosjekter, slik at reglene ikke skal være like stramme overalt.

– Vi ønsker mer vei for pengene, og med den nye strategien kan vi tilpasse oss til hvert enkelt tilfelle, og velge hvilke regler vi kan avvike fra, sier Alexander Rügert-Raustein, leder for samferdselsutvalget i fylkeskommunen.

Vollsund stiller seg uforstående til at det de har gjort langs strekningen skal være et problem.

– Vi må sammenligne eple og eple og ikke epler og pærer. Hvis dette skal være negativt, så forstår ikke jeg det.

Time-ordføreren mener «Undheimsmodellen» kan tas i bruk av flere kommuner, og flere kommuner har allerede vært i kontakt med ham.

– Jeg viser fram det vi har fått til her med stolthet.

Flere nyheter fra Rogaland