På tå hev etter fugleinfluensa

Veterinærmyndighetene i Norge er på tå hev etter at fugleinfluensa-viruset H5N1 ble funnet i en stor kalkunfarm i England.

 

Fugleinfluensa
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

– Hvis kalkunene er smittet av villfugl, er vi inne i vårt hovedtrekkområde i Nordsjøen, og det vil være betydelig fare for at fugl kan smittes under vårtrekket, sier forsker Bjørnar Ytrehus i Veterinærinstituttet til NTB.

Vårtrekket starter i februar-mars og hele Nordsjø-området er viktige overvintringsområder for både andefugl, måkefugl og vadefugl. Mange av disse fuglene overvintrer i norske kystområder.

– Vi er betydelig mer på tå hev nå enn da det ble funnet fugleinfluensasmitte i Ungarn i slutten av januar. Utbruddet i Ungarn var det første i Europa siden august i fjor, og det var ikke konstatert smitte blant villfugler i Storbritannia før den dukket opp i kalkunfarmen, sier spesialveterinær i fjærfesykdommer Robert Bruce David i Veterinærinstituttet.

Instituttet oppfordrer folk som måtte komme over død villfugl om å ta kontakt med Mattilsynet, slik at fuglen kan bli analysert.

NTB