Denne skolen har overflod av skoleflinke jenter

Blant de 100 flinkeste skoleelevene i Rogaland er det desidert flest jenter. Og flinkis-jentene søker seg ofte til de samme skolene, som fører til guttemanko enkelte steder.

Stavanger katedralskole

Jentene dominerer på Stavanger katedralskole. I enkelte klasser er det kun to gutter.

Foto: Lars Mæhlum / CC

– Det er jo litt kjipt at det er så få gutter, at det har blitt så skjev fordeling. Det er jo litt rart, for du er jo vant til at det er ganske jevnt, sier Borghild Rangnes Homlong som begynte på Stavanger katedralskole denne uken.

I hennes klasse er 5 av 23 elever gutter. Det er en klar tendens at skoleflinke jenter søker til de samme skolene.

Kun to gutter i klassen

Stavanger katedralskole, Kongsgård, er en av skolene i fylket som ser en enda tydeligere jentetendens dette året. I noen av klassene på skolen er det bare to gutter.

– På studiespesialisering på denne skolen har det vært en økning av jenter fra i fjor. Tidligere var det 74 prosent jenter, og nå 84 prosent, sier seksjonssjef for opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, Helge Eide.

Helge Eide

Helge Eide.

Foto: Anders Fehn / NRK

Av de 100 flinkeste elevene i fylket, er 87 av dem jenter. Ved Skeisvang videregående i Nord-Fylket, hadde 74 prosent jenteandel i fjor, men den sank til om lag 60 prosent i år.

Reaksjoner fra foreldre

Den ujevne fordelingen mellom jenter og gutter på skolen har skapt reaksjoner i foreldregruppa.

– Vi har fått telefoner fra noen jenteforeldre som var overrasket over at det bare var to gutter i klassene til døtrene. De lurte på hva fylkeskommunen har tenkt å gjøre med dette? sier Eide.

Men fylkeskommunen skal ikke, og kan ikke gjøre noe for å jevne kjønnsfordelingen ut på skolen.

– Jeg ble litt tatt på senga over telefonene, men vi har ikke tenkt å gjøre noe foreløpig. Vi har ikke mulighet for å gå inn å innføre noen form for kvotering, sier Eide.

Jenter dominerer allmennfaget

Skeisvang videregående skole i Haugesund

Ved Skeisvang vgs. i Haugesund har jenteandelen sunket fra i fjor.

Foto: Tor André Johannessen

Elever må ha høyt karaktersnitt for å komme inn på Stavanger katedralskole.

– Det er bare 125 plasser på VG1 på denne skolen. St. Olav videregående skole har 280 plasser og litt lavere snitt, så minst like mange flinke elever søker seg dit.

Av alle elever som begynner på studiespesialiserende er det om lag 65 prosent jenter. Fylkeskommunen hadde likevel ikke forventa at Kongsgård skulle ha en så stor andel jenter.

Med tyskfaget følger guttene

Kjønnsfordelingen på den videregående skolen i Stavanger sentrum jevner seg noe ut i løpet av andre og tredje klasse. I hvert fall om elevene velger tysk.

– I tyskklassen er det nesten halvparten hver av gutter og jenter. Spanskklassen har noen gutter, men likevel flere enn i de vanlige klassene, sier Borghild Rangnes Homlong