Hopp til innhold

- Vi kan samarbeide med flere

Frps Øyvind Vaksdal vil helst samarbeide med Høyre, men utelukker ikke andre partier.

Øyvind Vaksdal (Frp)

Øyvind Vaksdal (Frp).

Foto: Fremskrittspartiet

Øyvind Vaksdal er Frps tredjekandidat i Rogaland, og er sikret stortingsplass dersom Frp oppnår et like godt eller bedre valgresultat i årets valg som for fire år siden.

Han har sittet på Stortinget i tre perioder.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Dette må først og fremst på løses ved nasjonale og internasjonale tiltak, men lokalt kan man eksempelvis bygge ut kollektivtransport der det er grunnlag for det og bygge funksjonelle veier slik at ikke kjøretøyene står i kø og forurenser.

- I tillegg må vi søke å beholde og videreutvikle både petroleumsindustrien og kraftforedlende industri, da disse er de mest energieffektive og minst forurensende i verden.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Staten krever inn over 60 milliarder i bil- og bensinavgifter, og må derfor ta hele ansvaret for å finansiere samferdselssektoren.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei. Det kan være fornuftig for noen kommuner å slå seg sammen, men det må bare gjøres dersom det er ønske om det hos befolkningen i de berørte kommuner.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Det viktigste er at man får bort den skeivfordelingen av midler man har mellom helseregionene og at man går tilbake til at 60 prosent av finansieringen følger pasientene. Dette virket bra, men ble dessverre reversert av den rødgrønne regjeringen.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping, en streng og rettferdig innvandringspolitikk, og en helse- og omsorgspolitikk som setter brukerne i fokus.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Tilrettelegge for et livskraftig næringsliv med stabile og forutsigbare rammebetingelser samt et funksjonelt, trafikksikkert og miljøvennlig veinett som er tilpasset næringslivets og befolkningens behov.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At eventuelle samarbeidspartnere er løsningsorienterte og pragmatiske.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Høyre står oss på mange områder nærmest politisk, men vi har vist i praksis at vi også kan samarbeide med andre.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Vi kan i utgangspunktet samarbeide med de fleste om enkeltsaker, men har nok ikke mange felles standpunkt med Sp og SV.