Øygard ungdomsskole snur

Fungerende rektor ved Øygard ungdomsskole i Sandnes, Anja Sarita Røyneberg, sier til NRK at de nå trekker forbudet mot at elever ikke skal få lov til å klemme hverandre eller ha fysisk kontakt i friminuttene. Bakgrunnen for forbudet var ifølge rektor på skolen at det har vært en del knuffing i friminuttene den siste tiden.