Overskudd på en halv milliard

Foreløpige tall for 2016 viser at Stavanger kommune har et netto driftsresultat på i underkant av 490 millioner kroner. Det tilsvarer fem prosent av driftsinntektene. Kommunen har klart å spare på flere områder, men den høye arbeidsledigheten har ført til at Nav brukte nesten 40 millioner kroner mer enn planlagt.