Overskudd i Strand

Strand kommune gjør opp regnskapet for 2016 med et rekordstort overskudd. Foreløpige tall viser et netto driftsresultat på 70 millioner kroner, som tilsvarer 7,5 prosent av driftsinntektene. Målet til kommunen var å levere et resultat som tilsvarer tre prosent.