Hopp til innhold

Overrasket over lave straffer

Statsadvokatene er overrasket over hvor lavt lagmannsretten plasserer Nokas-ranet på straffeskalaen.

- Vi er overrasket over den grunnleggende senkingen av straffenivået, sier aktor Tor Christian Carlsen.

Statsadvokaten var åpenbart skuffet over at lagmannsretten brukte 11 år som et utgangspunkt for Nokas-straffene. Selv mente aktoratet at 16 år var det riktige nivået.

- Det er et markert avvik, innrømmer Carlsen.

Lagmannsretten "kjøpte" i stor grad aktoratets fremstilling av hva som skjedde før, under og etter Nokas-ranet, og retten godtok aktoratets argumenter for at dette var et ran utført av en organisert, kriminell gruppe.

Sammenliknet med andre ran

Likevel la lagmannsretten seg altså vesentlig lavere på straffeskalaen enn det aktoratet - og tingretten - gjorde.

- For oss er det er paradoks, sier statsadvokat Carlsen.

Den viktigste forskjellen på dommerne og aktoratet, er sammenlikningen med andre ran. Aktoratet mener Nokas-ranet er så spesielt at det ikke kan sammenliknes med noe annet. Lagmannsretten er mer på linje med forsvarerne, som mener at straffen for Nokas-ranerne må vurderes opp mot de straffene som normalt gis for grove ran i Norge.

Nå er det opp til riksadvokaten å avgjøre om aktoratet skal anke straffeutmålingen og saksbehandlingen til høyesterett.