Overgrep mot barnehjemsbarn

Det skjedde seksuelle overgrep på barnehjemmet Waisenhuset i Stavanger på 1970-tallet. Det viser granskingsrapporten for barneverns-instutisjoner i Rogaland som ble lagt fram i dag.

Det skjedde også seksuelle overgrep barn i mellom både på Waisenhuset og på Lindøy. Ellers viser rapporten at tilsynet med barnehjemsbarna var nærmest fraværende fram til midten på 1970-tallet. 

 

Agnes Inderhaug
Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

- Overgrepene har vært utført av noen få enkeltpersoner som har vært ansatt eller hatt tilknytning til institusjonen. Hovedtyngden av informasjon om dette stammer i det alt vesentlige fra 70-tallet.

Utvalget finner det svært kritikkverdig at de ansatte har utnyttet sin stilling og barnas avhengighet til dem til å oppnå seksuell kontakt, sier leder  for granskingen, Agnes Inderhaug.

Utvalg skal vurdere erstatningssøknader

Sorenskriver Helge Bjørnestad skal lede oppreisningsutvalget for barnehjemsbarn i Stavanger. Med seg i utvalget har han fylkestrygdesjef Åge Aasland og psykolog Marianne Haas.

Stavanger kommune har satt ned utvalget, som skal vurdere alle søknader om erstatninger individuelt.
Rådmannen i Stavanger har foreslått at barnehjemsbarn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold bør få en  erstatning på 725 000 kroner  fra Stavanger kommune.