Oljenedtur har gitt store tap – likevel har banken milliardoverskudd

Sparebank 1 SR Bank har brukt store summer på å hjelpe bedrifter som lider under oljenedturen. Likevel leverte banken et resultat på mer enn to milliarder kroner før skatt i 2016.

SR-Bank Kristiansand

SR-bank har tro på at det blir bedre tider i 2017, men presiserer at Rogaland ikke seiler i medvind.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

– Vi syns det er i godt resultat, sett i lys av at regionen, og spesielt Rogaland, har vært igjennom krevende perioder, sier konserndirektør for kommunikasjon, Tor Kristian Haugland.

Thor-Christian Haugland

Thor-Christian Haugland er konserndirektør for kommunikasjon i SR-Bank.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Mange bedrifter i regionen lider på grunn av lavere aktivitet i flere bransjer, særlig knytta til oljeindustrien. Banken opplyser at de har arbeidet mye med å hjelpe bedrifter gjennom de tøffe tidene.

– Noen av de mest krevende oppgavene har vært å hjelpe rederier langs kysten med å finansiere båter og rigger, sier Haugland.

Bedre enn året før

– Utlånene våre har vokst. Vi ønsker å holde disse nede, nettopp fordi vi har behov for å øke kapitalen i tida framover. Med tanke på lønnsomhet er resultatet bedre enn vi hadde forventa i inngangen av 2016.

Banken har bokført et tap og nedskrivning på utlån med 778 millioner kroner i fjor, men ender opp med et resultat som er 12 millioner kroner bedre enn i 2015.

To Farstad-båter i opplag på Humla ved Ålesund

Mange båter er i opplag langs kysten av Norge. SR-bank har brukt mye penger på å hjelpe rederier som sliter med den lave aktiviteten i oljebransjen.

Foto: Frode Berg / NRK

– Resultatet er preget av til dels høye tap, men likevel har vi klart å komme gjennom året med et godt resultat.

Ser mer optimistisk på 2017

Banken har tro på at det blir bedre tider dette året, men presiserer at Rogaland ikke seiler i medvind.

– Inngangen på 2017 er mer optimistisk sett med våre øyne. Dette betyr likevel ikke at vi tror det blir krevende tider. Det er fortsatt lav oljepris, og selskaper som jobber med rekonstruering. I tillegg er det relativt høy arbeidsledighet, sier han.

Nøkkeltall:

 •  Resultat før skatt: 2.158 mill kroner (2.146 mill kroner)
 •  Resultat etter skatt: 1.755 mill kroner (1.746 mill kroner)
 •  Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,0 % (10,8 %)
 •  Resultat pr. aksje: 6,87 kroner (6,83 kroner)
 •  Netto renteinntekter: 2.871 mill kroner (2.593 mill kroner)
 •  Netto provisjons- og andre inntekter: 1.443 mill kroner (1.532 mill kroner)
 •  Netto inntekter fra finansielle investeringer: 654 mill kroner (304 mill kroner)
 •  Driftskostnader: 2.032 mill kroner (1.863 mill kroner)
 •  Nedskrivning på utlån: 778 mill kroner (420 mill kroner)
 •  Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: -0,9 % (5,4 %)
 •  Innskuddsvekst siste 12 måneder: -3,9 % (9,8 %)
 •  Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,3 %)
 •  Kjernekapitaldekning: 15,6 % (14,2 %)
 •  Styret foreslår et utbytte på 2,25 kroner (1,50 kroner)