Over 250 skattemillioner har forsvunnet på grunn av oljekrisen

Mens landet som helhet har en skattevekst, opplever oljehovedstaden i Rogaland en reell nedgang. Stavanger har mistet mellom 250 og 300 millioner skattekroner. Og verre skal det bli.

Rådmann

Rådmann Per Kristian Vareide la frem sitt forslag til Stavangerbudsjett i 2017. Enkelte mener det var overraskende 'kuttfritt'.

Foto: Erik Waage

– Har vi en krise? Ja, for dem som har mistet jobben. Hvis vi ikke lykkes med omstilling innen fire år, så står vi overfor en virkelig krise.

Rådmann i Stavanger, Per Kristian Vareide, la frem sitt forslag til budsjett for 2017 samt økonomiplan for de neste fire årene i dag. Oljekrisen har hatt innvirkning på budsjettet i de siste årene. Dette endrer seg ikke neste år.

Skolene og barnehagene må spare penger. Sykehjemsplasser vil bli stående tomme.

Ordfører og varaordfører

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) og ordfører Christine Sagen Helgø (H) i bystyresalen under rådmannens presentasjon.

Foto: Erik Waage

Skattesvikt

Mens resten av landet har budsjettert med en vekst i skatteinngangen på 8,7 prosent i 2016, får Stavanger en vekst på 0,3 prosent. Det betyr egentlig en nedgang.

Neste år legger rådmannen an til 0,7 prosent vekst i Stavanger, mens for landet er tallet 2,7 prosent. Justert for lønns- og prisvekst har rådmannen beregnet en reell nedgang på om lag 98 millioner kroner.

Svikt i skatteinntektene som følge av oljekrisen har ført til en mye tøffere økonomi i oljehovedstaden.

Skattevekst

Den årlige utviklingen for skatteinngang de siste årene. De siste tallene er for 2017.

Foto: Stavanger kommune

– Vi har mistet et sted mellom 250 og 300 millioner kroner siden oljenedgangen begynte, og vil trolig miste 100 millioner til. Det er klart at det merkes, sier Vareide.

Tidligere har anslag på skattesvikt har vært på omlag 170 millioner kroner.

Må spare

I neste års kommunebudsjett anbefaler rådmannen at skolene og barnehagene skal få en liten økning i sine budsjett. 0,1 prosent for barnehage og 0,5 prosent for skole.

Dette er imidlertid fra årets budsjett, der driftsbudsjettene til barnehage (-2,1 prosent) og skole (-1,7 prosent) hadde blitt kraftig redusert. I tillegg er det lagt inn effektiviseringskrav på 4,9 millioner for barnehagene og 9 millioner for skolene.

I sum betyr dette nedgang for skoler og barnehager.

Piggdekkavgift

For å få inn mer penger legger rådmannen også opp til en piggdekkavgift på 1400 kroner. Stavanger har ikke piggdekkavgift i dag.

Neste år vil også nye Lervig sykehjem stå klart i Stavanger. 21 plasser vil stå tomme når sykehjemmet er klart. Disse vil rådmannen la stå tomme for å spare penger.

Totalt vil rådmannen spare 51 millioner kroner gjennom forskjellige effektiviseringskrav.

Det er imidlertid ikke sikkert det er nok.

Sterkere lut

– Det blir en krevende situasjon for 2017. Det er skattesvikten som er dramatisk for oss, og det at vi i fremtida blir færre hender til å gjøre flere oppgaver, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Frp sin gruppeleder i Stavanger, Christian Wedler, tror situasjonen kan bli enda mer dramatisk.

– Jeg er veldig redd for at rådmannen har vært for optimistisk. Her er det veldig mange "hvis". Hvis skatteveksten blir slikt. Hvis arbeidsledigheten blir slik, sier han.

Christian Wedler

Christian Wedler (Frp)

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvis vi tror at vi klarer å omstille oss så enkelt og greit som rådmannen har forklart i dag så går det bra. Jeg er veldig skeptisk til det.