Over 12.000 arbeidsledige

Tall fra Nav viser at 12.111 personer var helt arbeidsledige i Rogaland i februar. Det er litt færre enn på samme tid i fjor. Det gir en arbeidsledighet på 4,6 prosent. Sola og Egersund har høyest med 5,7 prosent.