OSLO-TOGET HAR KJØRT PÅ ET TRE:

Toget fra Stavanger til Oslo som hadde avgang klokken 10.17, har kjørt på et tre mellom Ualand og Heskestad. Toget står nå like ved Heskestad kirke og NSB jobber med å organisere alternativ transport. Det er uvisst om andre tog blir berørt av dette, eller om man klarer å fjerne toget og treet før neste tog skal passere. Det er ikke meldt om personskader, men det skal være materielle skader, opplyser Henning Lode i Jernbaneverket.