Orgel-reparasjon kan koste fem mill

Ombyggingen av orgelet i Stavanger Domkirke kan tidligst starte mot slutten av 2012. Kirken kommer til da stå uten hovedorgel i opptil ett år.

Det opplyser kirkeverge Svein Inge Thorsvedt etter nye møter med orgelprodusenten Reills fra Nederland.

Det 18 år gamle orgelet har omfattende feil, og reparasjonene kommer trolig til å koste minst fem millioner kroner.

Det er fortsatt uavklart hvor mye produsenten er villig til å dekke, og hvor mye kommunen må betale, ifølge kirkevergen.